PLK przebuduje perony na przystankach Powałki, Raduń, Lipuska Huta

PLK przebuduje perony na przystankach Powałki, Raduń, Lipuska Huta

PKP Polskie Linie Kolejowe  podpisały umowy na przebudowę peronów na przystankach Powałki, Raduń, Lipuska Huta. Wartość prac wyniesie łącznie blisko 7,5 mln zł netto. Zakończenie inwestycji planowane jest w październiku 2023 r.

Perony na trasie z Chojnic do Kościerzyny (linia kolejowa nr 211) staną się dostępniejsze dla wszystkich podróżnych. Z wyższych konstrukcji łatwiej będzie można wsiadać do pociągów.

Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe

Dostęp do peronów także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się ułatwią wygodne dojścia oraz ścieżki naprowadzające w nawierzchni peronu. Przygotowane będą wiaty, ławki oraz poręcze do odpoczynku na stojąco. Zapewnione zostanie czytelne oznakowanie oraz gabloty z rozkładami jazdy pociągów i informacjami dla pasażerów. Nowe, jaśniejsze oświetlenie zapewni bezpieczne korzystanie z peronów także po zmroku. Zamontowane zostaną stojaki na rowery, a w Powałkach i Lipuskiej Hucie powstaną także miejsca postojowe dla podróżnych dojeżdżających samochodami.

Z efektów Rządowego Programu Przystankowego mogą korzystać mieszkańcy wszystkich regionów Polski. Na tym polega strategia zrównoważonego rozwoju. Każdy ma prawo do dostępu do dobrze utrzymanej infrastruktury. Realizując takie inwestycje dbamy o to, aby jak najwięcej Polaków chciało korzystać z kolei, która jest najbardziej ekologicznym środkiem – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

W ramach prac przebudowany zostanie tor przy peronach, co oznacza konieczność utrzymania zmian w komunikacji. Do czerwca br., kiedy planowane jest wznowienie ruchu pociągów, obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

Kolej w woj. pomorskim zmienia się dla podróżnych. Kolejne przebudowane perony na linii z Chojnic do Kościerzyny zachęcą do korzystania z kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu w codziennych podróżach. Dostęp do pociągów w regionie poprawi nowy przystanek w Otominie, na trasie tzw. bajpasu kartuskiego, który umożliwi dojazd z Kartuz do Gdańska podczas modernizacji linii kolejowej nr 201 Bydgoszcz – Trójmiasto. Dzięki środkom z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” poprawia się dostęp do kolei nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miejscowościach – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prace zostaną zrealizowane dzięki środkom z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe

Program przystankowy w woj. pomorskim

Celem przedłożonego przez Ministra Infrastruktury programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł.

W województwie pomorskim na liście podstawowej Programu jest łącznie 10 lokalizacji, w tym budowa nowego przystanku Otomino (linia nr 229, tzw. „bajpas kartuski”) oraz przebudowa peronów na linii Chojnice – Kościerzyna: Brusy (zakończenie budowy nowego peronu wyspowego i układu torowego stacji planowane jest w II kwartale br.), Męcikał, Żabno koło Chojnic, Lubnia, Dziemiany Kaszubskie oraz Kalisz Kaszubski (prace zakończone).

W „Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 185 lokalizacji, a na liście rezerwowej 129.