PLK przebudują pięć przystanków na Kaszubach

PLK przebudują pięć przystanków na Kaszubach

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy na przebudowę pięciu przystanków na trasie z Chojnic do Kościerzyny.  Koszt robót to ponad 5 mln zł netto.

Przebudowa przystanków Męcikał, Żabno koło Chojnic, Lubnia, Dziemiany Kaszubskie i Kalisz Kaszubski zostanie zrealizowana w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

– „Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” to inwestycja w lepszy dostęp do kolei w mniejszych miejscowościach także w województwie pomorskim. Poprawa warunków obsługi na peronach będzie sprzyjać wyborowi kolei w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Perony po przebudowie będą wyższe, co znacznie ułatwi korzystanie z pociągów. Zamontowane zostaną wiaty. Bezpieczeństwo po zmroku zapewni jaśniejsze oświetlenie. Przygotowane zostaną gabloty z informacją o rozkładzie jazdy oraz czytelne oznakowanie. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zaplanowano pochylnie. Będzie łatwiejsze dojście na perony, gdyż na antypoślizgowej nawierzchni zastosowane zostaną ścieżki naprowadzające. Dla podróżnych dojeżdżających rowerami przygotowane zostaną stojaki.

– Inwestycje z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” będą szczególnie ważne dla podróżnych na trasie Chojnice – Kościerzyna. Mamy już podpisaną umowę na nowy przystanek na tzw. bajpasie kartuskim w Otominie. Efektywne wykorzystywanie środków z budżetu państwa i środków unijnych sprzyja rozwojowi kolei – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Dokumentację projektową oraz prace budowlane w Dziemianach Kaszubskich zrealizuje PUH Rajbud Sp. z. o.o., a w Męcikale, Żabnie koło Chojnic, Lubni i Kaliszu Kaszubskim ZPU Elkor. Łączny koszt zawartych z wykonawcami umów to ponad 5,3 mln zł netto. Podróżni skorzystają z przebudowanych peronów w IV kwartale 2022 r.

Program przystankowy

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

W województwie pomorskim na liście podstawowej Programu Przystankowego jest 7 lokalizacji: oprócz wyżej wspomnianych również budowa nowego przystanku w Otominie („bajpas kartuski”) i modernizacja peronu w Brusach (linia Chojnice – Kościerzyna).

Na liście rezerwowej znajdują się 4 lokalizacje: modernizacja peronów – Powałki, Raduń, Lipuska Huta (wszystkie na linii Chojnice – Kościerzyna), Łeba.