PLK planuje modernizację linii z Rzepina do Szczecina i dalej do Świnoujścia

PLK planuje modernizację linii z Rzepina do Szczecina i dalej do Świnoujścia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy na opracowanie studium wykonalności. Efektem inwestycji będą sprawne przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych, przewożących ładunki z Dolnego Śląska do portów Pomorza Zachodniego.

Dwie umowy o łącznej wartości blisko 4 milionów złotych netto na opracowanie studium wykonalności dla prac na trasie Rzepin – Szczecin Podjuchy oraz Szczecin Podjuchy – Szczecin Dąbie – Świnoujście pozwolą na kompleksową analizę, określenie możliwości technicznych, szczegółowych rozwiązań i niezbędnych prac. Podane zostaną  szacunkowe koszty inwestycji. Studium jest krokiem do realizacji inwestycji w nowej perspektywie unijnej 2021-2027.

‒ Projekty na linii Wrocław – Szczecin  – Świnoujście są ważne w skali krajowej i międzynarodowej. Nadodrzańską trasą przewożone są ładunki z południa do zachodniopomorskich portów. Przygotowywane inwestycje zwiększają role kolei jako sprawnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu oraz  przyniosą  wymierne efekty dla gospodarki ‒ powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Szybsza podróż, więcej ładunków

Wśród zakładanych efektów inwestycji jest wzrost konkurencyjności przewozów towarowych. Zapewni to linia kolejowa przygotowana do przejazdu dłuższych i cięższych składów. Pojadą pociągi nawet 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś, dzięki czemu będą mogły jednorazowo przewozić więcej ładunków.

W studium wykonalności wykonawca ma określić prace ważne dla atrakcyjnych podróży koleją, m.in. w zakresie peronów na stacjach oraz przystankach.

Wymiana torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz montaż nowoczesnego systemu ERTMS/ETCS zapewni sprawne i bezpieczne podróże oraz przewóz towarów, a także skróci czas przejazdu. Wśród rozpatrywanych wariantów przewiduje się dostosowanie linii dla pociągów pasażerskich do prędkości 160 km/h oraz dla pociągów towarowych do prędkości 120  km/h. Zwiększy to przepustowość linii, dzięki czemu na trasę będzie mogło wyjechać więcej pociągów.

Termin opracowania studium wykonalności dla projektu „Prace na ciągu C-E 59 – odcinek Rzepin – Szczecin Podjuchy” określono na koniec 2022 roku. Wartość umowy to 2,290 milionów złotych netto. Z kolei termin opracowania dokumentacji przedprojektowej dla wartego 1,678 milionów złotych netto projektu „Prace na ciągu C-E 59 – odcinek Świnoujście – Szczecin Dąbie – Szczecin Podjuchy” przewidziano na lipiec 2022 roku. Projekty finansowane są ze środków budżetowych PLK. Wykonawcą obu projektów będzie firma BBF Sp. z o.o.