PLK ogłosiły przetarg na montaż systemu ETCS na linii do Radomia

PLK ogłosiły przetarg na montaż systemu ETCS na linii do Radomia

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i zabudowę systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na linii kolejowej nr 8 obejmującego dwa obszary LCS: tj. Warszawa Okęcie i Radom.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych, opracowanie projektu wykonawczego, opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Dodatkowo wykonawca zrealizuje prace budowlanych w zakresie zabudowy, integracji z systemem ERTMS/GSM-R, przeprowadzenia testów i uruchomienia systemu ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R.

Zadaniem wykonawcy będzie również przeprowadzenia procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie  i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów.

Na realizację prac PKP PLK przewidziały maksymalnie 32 miesiące.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty PKP PLK przyjmują trzy kryteria: całkowita cena brutto – waga: 60% , termin realizacji – waga 30% oraz doświadczenie personelu wykonawcy – waga 10%

Na oferty zarządca infrastruktury czeka do 20 sierpnia 2021 r do godziny 10:00.

Przypomnijmy, że od 28 czerwca pociągiem Kolei Mazowieckich dojedziemy już bezpośrednio z Warszawy do Radomia.