PLK ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację odcinka Kościerzyna – Somonino – Kartuzy

PLK ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację odcinka Kościerzyna – Somonino – Kartuzy

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy zadania pn. „Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy” w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

W zakres prac wchodzi modernizacja 27 km linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna – Somonino wraz z dobudową drugiego toru, która zwiększy przepustowość linii, oraz 8 km linii nr 214 Somonino – Kartuzy, co umożliwi powrót pociągów na tę trasę i bezpośrednie połączenie Kościerzyny z Kartuzami. Linie zostaną zelektryfikowane. Sprawny i bezpieczny ruch pociągów zapewni przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym, w tym budowa LCS Kościerzyna i nowej nastawni w Somoninie.

– Realizacja prac na linii z Kościerzyny przez Somonino do Kartuz zwiększy atrakcyjność kolei na Pomorzu jako najbardziej ekologicznego środka transportu. Podróżnym zapewni szybsze i wygodniejsze podróże w kierunku Gdańska i Gdyni, a jako element większego zadania modernizacji ciągu transportowego Bydgoszcz – Trójmiasto, umożliwi portowi morskiemu w Gdyni przyjęcie większej liczby towarów przewiezionych koleją. Efektem realizowanych ze środków budżetowych przy wsparciu funduszy unijnych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest nowoczesna kolej, coraz bardziej komfortowa i bezpieczna – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przebudowane zostaną stacje i przystanki na linii nr 201 – Kościerzyna, Skorzewo, Gołubie Kaszubskie, Krzeszna, Wieżyca, Sławki i Somonino. Dostęp do kolei zwiększy się dzięki budowie nowego przystanku Somonino Bernardyno na linii nr 214. Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach. Z wyższych konstrukcji łatwiej będzie można wejść do pociągów. Będą wiaty i ławki, jaśniejsze oświetlenie oraz nowe oznakowanie i gabloty informacyjne. Przewidziano także miejsca parkingowe i stojaki rowerowe.

Na stacji Kościerzyna powstanie nowe przejście podziemne, które połączy ulice Dworcową i Towarową i jednocześnie będzie stanowiło bezkolizyjne dojście do peronów. Na wejściach do przejścia oraz na dwóch przebudowanych peronach zabudowane zostaną windy, które ułatwią dostęp do kolei.

W ramach zadania przewidziano m. in. budowę, przebudowę lub remont 10 wiaduktów kolejowych oraz 1 wiaduktu drogowego, jak również budowę lub przebudowę ponad 60 przepustów. Poziom bezpieczeństwa na styku dróg i torów podniesie także modernizacja 7 przejazdów – przejazdy na linii nr 214 zostaną wyposażone w sygnalizację świetlną, a na linii nr 201 dodatkowo w rogatki.

Po zakończeniu wszystkich prac i pozyskaniu niezbędnych pozwoleń pociągi pasażerskie na linii nr 201 pojadą z prędkością do 140 km/h (obecnie do 120 km/h), na linii nr 214 z prędkością do 120 km/h, a pociągi towarowe 100 km/h (obecnie do 80 km/h). Modernizację linii nr 214 planuje się zakończyć w 2024 r., aby umożliwić ruch pociągów z Somonina do Gdańska przez Kartuzy i tzw. „bajpas kartuski”, na czas prac na linii nr 201 na odcinku Somonino – Gdańsk Osowa. Zakończenie wszystkich robót planowane jest w II połowie 2026 r.

Na oferty zarządca infrastruktury czeka do 18 sierpnia 2022 r. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Kolej między Bydgoszczą i Trójmiastem szybsza i dostępniejsza

W ramach realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” kontynuowane są prace budowlane na tzw. „bajpasie kartuskim” oraz na linii nr 229 Kartuzy – Glincz wraz z budową nowej łącznicy w obrębie stacji Kartuzy.

Modernizacja linii nr 201 wraz z liniami stycznymi usprawni połączenia pasażerskie Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą. Umożliwi przewoźnikom poprawę oferty w połączeniach dalekobieżnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych. Zwiększona częstotliwość i punktualność kursowania pociągów pasażerskich przyczyni się do lepszego skomunikowania z innymi środkami transportu. Dobudowa torów poprawi przepustowości linii, po której będzie mogło kursować więcej pociągów pasażerskich i towarowych. Podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów, a port w Gdyni możliwość odprawy większej liczby towarów przewiezionych koleją. Realizacja prac budowlanych w ramach projektu zaplanowana jest na lata 2022-2027.