PLK ogłaszają kolejne przetargi za 4,6 mld zł

PLK ogłaszają kolejne przetargi za 4,6 mld zł

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły cztery przetargi na szacunkową kwotę 4,6 mld zł. Postępowania dotyczą modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, stacji Ostróda, prac na linii kolejowej nr 6 na odc. Geniusze – Kuźnica Białostocka oraz przebudowy trasy Katowice Szopienice – Katowice – Katowice Piotrowice. Przetargi pozwolą na wybór wykonawców i realizację inwestycji.

– Mamy kolejne dobre wiadomości zarówno dla użytkowników i miłośników kolei, jak i dla branży budowlanej. Ruszają przetargi na długo wyczekiwane inwestycje w różnych regionach kraju. To kolejny krok na drodze do celu, którym jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna – powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

– Każdy z projektów, o których dzisiaj mówimy jest ważny z punktu widzenia przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Inwestujemy wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba i gdzie możemy sprawić, aby Polacy chętniej korzystali z transportu kolejowego – powiedział wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

– Na początku roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły już przetargi o szacowanej wartości około 11 miliardów złotych. W tej puli są dziś ogłaszane zadania za 4,6 mld zł: projekt ważny dla Katowic, aglomeracji i przejazdu przez województwo śląskie, ważne projekty na linię Chabówka – Nowy Sącz nr 104, na stację Ostróda oraz projekt istotny dla ruchu towarowego związany ze stacją Geniusze i Kużnica Białostocka – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ogłoszony przetarg na modernizację linii kolejowej nr 104 obejmuje odcinek Chabówka – Rabka Zaryte oraz bocznicę Klęczany – Nowy Sącz. Docelowym efektem inwestycji będzie wznowienie regularnych połączeń pasażerskich na trasie kolejowej Chabówka – Nowy Sącz, zwiększenie dostępności do kolei oraz komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Elektryfikacja wykonana na tej trasie, wpłynie korzystnie na rozwój ekologicznego transportu w województwie. Pozwoli także na przygotowanie jeszcze lepszej oferty podróży.

Na stacji Rabka Zaryte i na przystanku Rabka Zdrój perony zostaną przebudowane i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na stacji Rabka Zaryte, dostępność dla wszystkich podróżnych zwiększy budowa przejścia podziemnego z windą. Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewni wymiana torów, nowe urządzenia sterowania, a także przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych. W Rabce Zdroju wybudowany zostanie wiadukt, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy i znacznie usprawni system komunikacji w obrębie ruchliwego skrzyżowania Zakopiańska – Podhalańska.

Na trasie między bocznicą w Klęczanach a Nowym Sączem przebudowana zostanie stacja Marcinkowice oraz przystanki Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto. Wyższe perony oraz nowe przejścia podziemne, winda i dojścia ułatwią podróże oraz pozwolą na lepszy dostęp do kolei osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Inwestycja obejmuje tory i urządzenia oraz przejazdy kolejowo-drogowe i obiekty inżynieryjne.

W Nowym Sączu, planowana jest budowa dwóch wiaduktów: przy ul. Kolejowej/Zielonej oraz przy ul. Krakowskiej (Os. Helena). Nowe wiadukty zastąpią dwa przejazdy kolejowo-drogowe i zapewnią bezpieczny ruch kolejowy i drogowy oraz usprawnią komunikację w mieście.

Modernizacja stacji Ostróda obejmie przebudowę peronów, torów i przejścia podziemnego, które wydłużone będzie do ul. Słowackiego. Dostępność zapewnią windy. Powstanie stacja bez barier architektonicznych, odpowiadająca oczekiwaniom wszystkich podróżnych. Ponadto wymiana torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy możliwości sprawnego prowadzenia ruchu na stacji. Płynniejszy przejazd składów zapewni przebudowana i wzmocniona konstrukcja pobliskiego kamienno-ceglanego mostu nad Drwęcą. Stacja w Ostródzie, po zakończeniu inwestycji, będzie dostosowana do lepszej obsługi składów towarowych o długości 750 metrów. Pozwoli to na przewóz większych ilości ładunków.

Lepsza obsługa towarów na stacji Geniusze. Szybszy i bezpieczniejszy transport kolejowy w rejonie Sokółki i przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przywróci po prawie trzydziestu latach możliwość przewozu i rozładunku towarów na stacji w Geniuszach k. Sokółki.

Tory na stacji zostaną przebudowane i wydłużone, tak aby możliwe było przyjmowanie pociągów o długości do 750 m. Modernizacja w Geniuszach jest ważna ze względu na krajowy i transgranicznych ruch towarowy. Na stacji znajdują się dwa rodzaje torów: tzw. normalne, stosowane w Polsce i krajach Europy Zachodniej oraz tory szerokie, stosowane w Europie Wschodniej i w Azji. Dzięki zaplanowanej przebudowie stacji i rozpoczętej już wcześniej odbudowie toru szerokiego, będzie można przyjmować i przeładowywać pociągi ze Wschodu o długości do 1050 m. Lepsza przepustowość linii i sprawniejszy ruch pociągów zapewnią możliwość przewozu większej ilości towarów i przeładunku na polskich terminalach.

Prace będą prowadzone również na linii kolejowej z Geniusz do Kuźnicy Białostockiej. Instalowane będą nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W Sokółce powstanie nowoczesna nastawnia planowana na Lokalne Centrum Sterowania. Przebudowane zostaną mosty i przepusty. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego m.in. dzięki przebudowie i dodatkowym zabezpieczeniom na przejazdach.

Przebudowa trasy Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice to nowe możliwości kolei w aglomeracji, dzięki korzystniejszej ofercie przewozowej dla mieszkańców Katowic. Budowa trzech nowych przystanków większy się dostęp do kolei. Oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego poprawi przepustowość, dzięki czemu będzie mogło kursować więcej pociągów. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Planowane nowe przystanki to: Katowice Uniwersytet (rejon ul. Paderewskiego), Katowice Akademia (ul. Damrota / Francuska), Katowice Kokociniec (rejon ul. Szadoka). Przystanek Katowice Brynów zostanie przesunięty w rejon autostrady A4.

Inwestycja PLK obejmie modernizację stacji i przystanków: Katowice Szopienice Południowe, Katowice Zawodzie, Katowice oraz Katowice Ligota. Obiekty będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice dobudowane zostaną dwa tory i rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny. Kompleksowa modernizacja linii to dobudowa ok. 22 km nowych torów, przebudową 100 km torów i 140 obiektów inżynieryjnych. Wymienione będzie ok. 133 km sieci trakcyjnej.

W ramach prac przewiduje się budowę Lokalnego Centrum Sterowania Katowice, z którego dyżurni ruchu zarządzali ruchem na linii od Sosnowca do Tychów.

Prace budowlane dla odcinka Katowice Szopienice Południowe – Katowice – Katowice Piotrowice realizowane będą w ramach zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice”. Współfinansowanie inwestycji planowane jest w z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF 2) na lata 2021-2027.