PLK modernizuje perony w Ozorkowie, Łęczycy i Sierpowie

PLK modernizuje perony w Ozorkowie, Łęczycy i Sierpowie

Większą dostępność do kolei zyskają mieszkańcy dzięki przebudowie peronów w Ozorkowie, Łęczycy i Sierpowie. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zapewni lepsze połączenia w aglomeracji łódzkiej oraz regionie. Łączna wartość prac to ok. 300 mln zł.

Dla podróżnych zmieniają się perony, by łatwiejszy był dostęp do pociągów. W Łęczycy wykonawca w miejscu starego peronu numer 2 ustawia nową konstrukcję. Na dwóch torach układane są już nowe podkłady. Na stacji Ozorków i Sierpów również kontynuowana jest praca przy peronach. Na szlaku Zgierz – Ozorków – Łęczyca w tym na stacjach Ozorków i Łęczyca usunięto już ponad 30 km torów i sieci trakcyjnej. Między Ozorkowem a Łęczycą wzmacniane jest podtorze, przygotowywane odwodnienie oraz usuwane kolizje z podziemnymi sieciami. Budowane są fundamenty pod nowe słupy trakcyjne. Kontynuację prac zapewniają przygotowane materiały, szyny, podkłady oraz tłuczeń.

Dla podróżnych będzie pięć wygodniejszych  peronów. Zmiany będą na stacjach Ozorków i Łęczyca oraz przystanku Sierpów i Zgierz Północ. Wszystkie perony będą wyposażone w wiaty, ławki, gabloty informacyjne, system oznakowania dotykowego. Przewidziano też stojaki rowerowe. Łatwiejszy dostęp do kolei zapewnią dobrze przygotowane dojścia, dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Na przystanku Zgierz Północ wybudowany będzie nowy peron nr 2, który zwiększy dostęp do kolei. Budowa mijanki (drugiego toru) zapewni sprawny przejazd większej liczby pociągów aglomeracyjnych i regionalnych. Prace zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

Remont wiaduktów w Zgierzu usprawni komunikację

Na odcinku Zgierz – Ozorków – Łęczyca rozpoczęła się przebudowa obiektów inżynieryjnych m.in. na moście nad rzeką Solanką oraz wiaduktach nad ul. Ozorkowską i ul. Szczawińską w Zgierzu. Prace w Zgierzu wiążą się ze zmianami w ruchu drogowym. W porozumieniu z zarządcą drogi  – wytyczono objazdy.

Nad ul. Szczawińską powstanie całkowicie nowa konstrukcja. Wykonawca przystąpił już do rozbiórki wiaduktu. W jego miejsce powstanie obiekt, który umożliwi sprawny przejazd pociągów oraz lepszą komunikację drogową i pieszą. Po modernizacji wiadukt będzie szerszy, co umożliwi zarządcy drogi poprowadzenie dwupasmowej jezdni, chodnika dla pieszych oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Obiekt zostanie podwyższony do wysokości 4,6 m

Konstrukcja nośna wiaduktu nad ul. Ozorkowską zostanie odmalowana i pokryta powłoką antykorozyjną. W tym celu w połowie października została zdemontowana. W kolejnym etapie prac wyburzane będą przyczółki. W ich miejsce powstaną nowe podpory.

W ramach inwestycji wyremontowanych zostanie 7 mostów i 4 wiadukty, co zwiększy możliwości transportu ładunków. Na odcinku Zgierz – Ozorków – Łęczyca wymienionych zostanie łącznie ok. 42 km torów i sieci trakcyjnej oraz 24 rozjazdy.

Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy modernizacja 22 przejazdów. Lokalne Centrum Sterowania w Zgierzu wyposażone zostanie w nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe, które będą wspierać dyżurnych w prowadzeniu ruchu między Zgierzem i Łęczycą. Zamontowane zostaną m.in. urządzenia zdalnej kontroli rozjazdów oraz urządzenia zdalnego sterowania na przejazdach kolejowo-drogowych.

Na czas prac na jednotorowej linii Zgierz – Ozorków – Łęczyca wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Informacje o rozkładzie jazdy są na stronie www.portalpasazera.pl

Korzyści dla podróżnych ze środków unijnych i budżetowych

Inwestycja PLK miedzy Zgierzem a Łęczycą to 2 projekty realizowane równocześnie.

Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” o wartości 172,8 mln netto jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 143,3 mln zł.

Projekt pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków – Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno” o wartości 129,5 mln zł netto jest finansowany ze środków budżetowych.

Trasa Łódź – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków – Łęczyca zostanie przebudowana do 2022 roku.