PLK: kolej na Warmii i Mazurach zmienia się dla podróżnych

PLK: kolej na Warmii i Mazurach zmienia się dla podróżnych

Inwestycje PKP Polskie Inie Kolejowe w woj. warmińsko-mazurskim zachęcają do podróżowania koleją. Jest lepszy dostęp do kolei m. in. dzięki czterem nowym przystankom. Po latach wróciły pociągi na trasę z Olsztyna w kierunku Braniewa i Ostrołęki. To efekt zrealizowanych inwestycji oraz bieżących prac prowadzonych przez PLK S.A. w 2023 r.

Koleją na północ regionu

Dzięki realizacji prac modernizacyjnych i remontowych podróżni z Braniewa czy Dobrego Miasta znowu mogą dojechać do stolicy regionu pociągiem. Dostęp do kolei zwiększył się dzięki budowie nowego przystanku Nowy Dwór koło Ornety. Podróżni wygodniej wsiadają do pociągów z przebudowanych peronów w Olsztynie Gutkowie, Dobrym Mieście, Bukwałdzie, Cerkiewniku, Swobodnej, Bzowcu, Rogiedlach, Lubominie i Henrykowie. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przygotowano wygodne pochylnie. Zamontowano ławki, wiaty, gabloty informacyjne oraz oświetlenie. Prace o wartości ponad 222 mln zł netto w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto” są dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Remont odcinka Dobre Miasto – Braniewo za około 240 mln zł zrealizowana została ze środków budżetowych PLK S.A.

Pociągi pasażerskie wróciły do Wielbarka

Po ponad 20 latach powróciły pociągi pasażerskie na trasę z Ostrołęki do Olsztyna z przesiadką w Chorzeli, ponownie łącząc koleją województwo mazowieckie z warmińsko – mazurskim. Dzięki pracom remontowym na odcinku linii kolejowe nr 35 Chorzele – Szymany podróżni wsiadają do pociągów z naprawionych peronów w Wielbarku i Jesionowcu. Kontynuowane są prace przy zabudowie nowych urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji Wielbark, co pozwoli sterować nimi z LCS Szczytno. Zwiększy to przepustowość wyremontowanego odcinka linii i pozwoli na podniesienie prędkości pociągów do 80 km/h. Zakończenie prac planowane jest w styczniu br. Wartość wszystkich robót wynosi ponad 45 mln zł netto ze środków budżetowych PLK S.A.

Stacje Olsztyn Główny i Ełk zachęcą do wyboru kolei

Podróżni korzystają z przebudowanych peronów 3 i 4 na modernizowanej stacji Olsztyn Główny. Aktualnie wykonawca koncentruje się na budowie peronów nr 1 i 2, układu torowego oraz nowej nastawni. Gotowe są wszystkie segmenty wydłużonego przejścia podziemnego, z którego na perony będą prowadzić windy i schody ruchome. Przejście zostało już połączone z budowanym dworcem. Zadanie o wartości ok. 442 mln zł realizowane jest przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zakończenie inwestycji planowane jest w maju br.

Dla podróżnych zmienia się również stacja Ełk. Do pociągów można już wsiadać z przebudowanego peronu nr 3. Na stacji kontynuowane są prace związane z przebudową sąsiednich peronów, przejścia podziemnego i układu torowego. Inwestycja o wartości 587 mln zł netto realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Zakończenie zaplanowano w III kwartale br. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. 

Efekty programu przystankowego

Realizacja zadań w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021- 2025” poprawiła dostęp do kolei w regionie. Nowe przystanki powstały w Nikielkowie i Kolnie, na trasie z Olsztyna do Korsz (linia kolejowa nr 353), oraz w Wietrzychowie na trasie z Olsztyna do Działdowa (linia kolejowa nr 216). Od września 2022 r. podróżni korzystają z przebudowanego, wyższego peronu w Pasłęku. Podróżni korzystają z przebudowanych peronów w Łankiejmach (linia kolejowa nr 353) oraz wydłużonych peronów w Działdowie (linia kolejowa nr 9), dzięki którym na stacji mogą zatrzymywać się dłuższe pociągi jadące w kierunku Warszawy lub Gdańska. Wartość prac wyniosła ponad 15 mln zł netto.