PLK chce przejąć Cargotor. Jest wniosek do UOKiK

PLK chce przejąć Cargotor. Jest wniosek do UOKiK

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wpłynięciu wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe dotyczącego przejęcie przez zarządcę infrastruktury kontroli nad spółką Cargotor.

Spółka Cargotor jest odpowiedzialna za realizację projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy Unii Europejskiej z Białorusią, poprzez budowę Parku Logistycznego Małaszewicze, który zgodnie z założeniami ma być największym i najnowocześniejszym punktem przeładunkowym w Europie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako narodowy zarządca infrastruktury kolejowej, również jest zaangażowana w inwestycje obejmujące modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze i tym samym przejęcie Cargotor sp. z o.o. doprowadzi do wywołania efektu synergii w ramach realizacji ww. inwestycji.

Zamiar nabycia przez PKP Polskie Linie Kolejowe  wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Cargotor wpisuje się w projektowaną koncepcję rozwoju Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe oraz doprowadzi do uregulowania sytuacji prawnej w zakresie zarządzania siecią infrastruktury kolejowej w obszarze kolejowego przejścia granicznego Terespol – Brześć. Nabycie wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Cargotor umożliwi bowiem realizację inwestycji mającej na celu wykonanie wspomnianego wyżej projektu. Rozbudowa infrastruktury kolejowej w rejonie Małaszewicze ma strategiczne znaczenie w kontekście wzmocnienia konkurencyjności polskiego sektora logistycznego – czytamy w skróconym opisie koncentracji

Zgodnie z projektowaną ustawą o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym, nowelizacja ta umożliwi realizację inwestycji mającej na celu wykonanie projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią oraz doprowadzi do zasadniczego wzrostu efektywności prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze przewozów towarowych i logistyki.

Realizacja projektu poprzez przejęcie przez PKP Polskie Linie Kolejowe kontroli nad spółką Cargotor, w ramach realizacji zadań publicznych, jest szansą rozwoju dla wszystkich kolejowych przewoźników towarowych oraz operatorów terminali. Realizacja inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na dochody Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw logistycznych ulokowanych w rejonie Parku Logistycznego Małaszewicze – podano w komunikacie.

Przypomnijmy, że na początku listopada PKP Polskie Linie Kolejowego wybrały ofertę spółki  Infra Centrum Doradztwa w postępowaniu pn. „Przeprowadzenie badania Due Diligence oraz wyceny Cargotor wraz z oceną rynkowości transakcji tej akwizycji”.