PLK chcą wyremontować kładkę w Skierniewicach

PLK chcą wyremontować kładkę w Skierniewicach

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na remont kładki na stacji w Skierniewicach. Celem prac, które mają zostać wykonane do 1 października 2021 r. jest odtworzenie stanu pierwotnego i zabezpieczenie przed postępującą korozją.

W czasie naprawy kładki PLK przewidują zamknięcia torowe. Przewidywany termin zamknięcie torów nr 1 i 2 dla robót wymagających wyłączenia z ruchu to okres od 2 do 17 sierpnia w godzinach 22:00 – 4:00.

Do zadań wykonawcy będzie należało:

  • usunięcie luźnych elementów betonu,
  • oczyszczenie strumieniowo-ścierne skorodowanego zbrojenia,
  • naprawa ubytków żelbetu wraz z odtworzeniem otuliny zaprawą naprawczą,
  • przygotowanie wraz z wykonaniem żywicy powłokowej na ciągu pieszym,
  • usunięcie ręczne powłoki malarskiej na balustradach wraz z wykonaniem nowej powłoki,
  • wymiana żeliwnej instalacji odwodnieniowej na wykonaną z rur PEHD,
  • uszynienie elementów stalowych na obiekcie,
  • oczyszczenie elementów balustrady przeciwporażeniowej,
  • wykonanie hydrofobizacji żelbetu,
  • odtworzenie powłoki malarskiej, antykorozyjnej, na belkach głównych obiektu.

Prace nie będą obejmowały nowo wybudowanej części obiektu.

Na wykonane prace wykonawca musi udzielić przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji.

Oferty można składać do 22 czerwca do godz. 10:00. Będą one ocenione przez PKP PLK w oparciu o jedno kryterium – cenę.