Platforma Cargo od PZU – nowy self-serwis do ubezpieczenia ładunków w transporcie

Platforma Cargo od PZU – nowy self-serwis do ubezpieczenia ładunków w transporcie

PZU wprowadza Platformę Cargo – nowe narzędzie online do zawierania umów ubezpieczenia mienia w transporcie ładunków, również drogą szynową. Od teraz klienci korporacyjni i reprezentujący ich brokerzy mogą w szybki sposób obliczyć składkę i wystawić polisę ubezpieczenia. Platforma jest pierwszym elementem portalu self-service mojaFirma.pzu.pl.

Platforma Cargo to narzędzie online, które w prosty i intuicyjny sposób umożliwia samodzielne zawieranie umów jednostkowych ubezpieczenia mienia w transporcie Cargo, na warunkach określonych w zawartej wcześniej Umowie Generalnej.  Aby zarejestrować ładunek wystarczy wskazać odpowiedni, zdefiniowany wcześniej szablon oferty oraz podać podstawowe dane ładunku takie jak rodzaj przewożonego mienia, suma ubezpieczenia, czy okres ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie naliczy się automatycznie. Polisa i certyfikat są od razu zapisywane na koncie klienta.

W ramach ustalania indywidualnych warunków i definiowania ofert określamy podstawowe dane dotyczące rodzaju przewożonego mienia, jego maksymalnej wartości, rodzaju środka transportu i zasięgu terytorialnego usługi transportowej. Ustalamy też, czy klienta interesuje podstawowy zakres ubezpieczenia, czy allriskowy, oparty na naszych OWU, czy też zastosowanie będą miały klauzule instytutowe. Badamy również szkodowość, by ostatecznie przedstawić klientowi kilka wariantów ubezpieczenia, które w formie katalogu ofert będą czekały na niego właśnie na Platformie Cargo. Klient sam decyduje, który wariant dla konkretnego transportu wybierze – mówi Piotr Nettik, dyrektor ds. underwritingu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w Biurze Analiz i Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Korporacyjnych w PZU.

Z Platformy Cargo mogą korzystać klienci instytucjonalni, czyli firmy transportujące własne towary lub specjalizujące się w spedycji krajowej i międzynarodowej, oraz reprezentujący ich brokerzy w oparciu o stosowne pełnomocnictwo. Każdy użytkownik platformy może samodzielnie dokonać rejestracji transportów i wystawić polisę wraz z certyfikatem. System działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Platforma Cargo pomaga maksymalnie skrócić czas zawarcia ubezpieczenia. Obecnie w tym procesie komunikują się ze sobą trzy strony: broker, klient i ubezpieczyciel, a naszym celem jest model, w którym polisa jest do pozyskania od razu, bez zbędnego czekania i telefonicznych ustaleń trójstronnych. Platforma Cargo działa online przez cały czas, nie tylko w godzinach pracy biura, dlatego możemy znacząco przyspieszyć proces zawarcia polisy, by już w kilka minut mogła znaleźć się u klienta – mówi Marcin Ogniewski, dyrektor Biura Rozwoju Biznesu Korporacyjnego w PZU.

Ubezpieczenie mienia w transporcie Cargo zapewnia kompleksową ochronę dla firm i przedsiębiorstw, które w  związku z obrotem handlowym ponoszą tzw. ryzyko transportowe wynikające m.in. z transportu surowców, półproduktów i towarów oraz ich dystrybucją.  PZU zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla każdego rodzaju transportu krajowego i międzynarodowego, wykonywanego wszystkimi środkami transportu. Oferowany zakres jest wariantowy i uwzględnia ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, jak wypadek, pożar, kradzież z włamaniem, rabunek lub ochronę w formule all risk. Do standardowych wyłączeń należą m.in. wartości pieniężne, prototypy, bagaż osobisty, pojazdy holowane lub poruszające się na własnych kołach, odpady. W wyjątkowych przypadkach, na dodatkowo uzgodnionych warunkach, PZU może objąć ochroną ubezpieczeniową przedmioty standardowo wyłączone na przykład zwierzęta żywe czy surowce wtórne.

Branża transportowa to kluczowy element polskiej gospodarki, na szczególnie wrażliwy na sytuację  gospodarczą i geopolityczną. Dlatego w obecnych czasach warto szczególnie mocno zadbać o właściwe ubezpieczenie mienia w transporcie, tak by uniknąć strat, które są m.in. następstwem wypadków środków transportu, kradzieży lub ryzyk naturalnych – dodaje Piotr Nettik.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia mienia w transporcie Cargo dostępne są na pzu.pl oraz w Oddziałach Sprzedaży Korporacyjnej PZU.