PKP zachęcają do wzięcia udziału konkursie „Dworzec Roku”

PKP zachęcają do wzięcia udziału konkursie „Dworzec Roku”

Trwa trzecia edycja organizowanego przez Fundację ProKolej i Fundację Grupy PKP konkursu „Dworzec Roku”. PKP zachęcają do wzięcia udziału konkursie i zgłoszenia dworca.

Jest ich ponad 630, a 90 proc. z nich stanowią budynki zarządzane przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Znajdują się w największych polskich aglomeracjach, ale także w niewielkich miejscowościach. Obsługują miliony podróżnych rocznie, ale też służą niewielkim społecznościom
lokalnym. Są i zabytkowe, pełne interesujących detali architektonicznych, i nowoczesne, w których zastosowano najnowsze rozwiązania techniczno-budowlane ukierunkowane na ochronę środowiska. Wykonane zostały w różnych epokach i stylach architektonicznych, różnią się wielkością, zakresem dostępnych usług. Łączy je jednak jedno: są miejscami, w których zaczynamy i kończmy nasze podróże koleją: i te dalekie, do miejsc wypoczynku, i te codzienne, związane z dojazdami do pracy czy szkoły.

Polskie Koleje Państwowe rozpoczynają cykl informacji, w ramach których w najbliższym czasie zaprezentowane będą bardzo ciekawe, choć niekoniecznie dobrze znane polskie dworce. Konkurs to doskonała okazja nie tylko do prezentacji najlepiej ocenianych przez użytkowników dworców kolejowych w Polsce, zebrania i propagowania dobrych praktyk w obsłudze podróżnych czy promowania dworców nowoczesnych i funkcjonalnych, ale również do popularyzacji miejscowości, w których się znajdują.

Dlaczego Żagań?

Kompleksowa modernizacja dworca PKP w Żaganiu zakończyła się w maju ubiegłego roku. Dworzec został dostosowany do potrzeb podróżnych z ograniczoną mobilnością, w tym osób z niepełnosprawnościami, z myślą o których zlikwidowano bariery architektoniczne, takie jak progi, zbyt wąskie przejścia i nierówności posadzek. Dla osób niewidomych i słabo widzących przygotowano ścieżkę dotykową i oznaczenia w alfabecie Braille’a, zamontowano też dotykowe mapy obiektu.

Zabytkowy, pochodzący z 1913 roku dworzec wymagał również prac konserwatorskich. Wewnątrz odnowiono elementy stolarki drzwiowej i okiennej, odrestaurowano okna kasowe, boazerię, okładziny ceramiczne znajdujące się w holu, klatki schodowe i poidełko.

Renowacji poddano też elewację, wymieniono poszycie dachu, wzmocniono i wymieniono elementy konstrukcji, izolacje, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Modernizacja została sfinansowana ze środków własnych PKP S.A. oraz z budżetu państwa. Podróżni i mieszkańcy mogą korzystać z ogrzewanej poczekalni i ogólnodostępnych toalet, ale w budynku dworca znajdują się także pomieszczenia pełniące inne funkcje. Część powierzchni została wynajęta przez gminę Żagań na cele publiczne (Straż Miejska, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, przestrzeń dla celów konferencyjnych i wystawienniczych), a pozostałe pomieszczenia wynajmują firmy kolejowe oraz Straż Ochrony Kolei. Niebawem do grona najemców dołączy kolejny podmiot – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział w Zielonej Górze.

Warto podkreślić, że przebudowa żagańskiego dworca jest jedną z prawie 200 inwestycji realizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Są nimi objęte nie tylko modernizacje zabytkowych obiektów, ale także budowy zupełnie nowych dworcó.

Jak wziąć udział w konkursie?

W pierwszym etapie konkursu na stronie www.dworzec-roku.pl będzie istniała możliwość zgłoszenia dworców. Warto przy tym pamiętać, że regulamin konkursu obejmuje czynne dworce kolejowe, na co dzień otwarte dla podróżnych i że największe szanse na nominacje do grona finalistów mają
przede wszystkim te, które przeszły przemianę i dzięki temu stanowią wzór do naśladowania.

Równolegle z formularzem nominacji pojawią się również pytania o najważniejsze cechy przyjaznego dworca kolejowego i subiektywną listę priorytetów w tym zakresie.

Po zamknięciu etapu zgłoszeń przeprowadzone zostaną audyty, które pozwolą zweryfikować zgłoszenia. W rezultacie powstanie lista dziesięciu dworców – finalistów konkursu, spośród których wyłoniony zostanie zwycięzca. Jeden na podstawie głosów niezależnego jury, drugi w głosowaniu
internautów. Wszystkie szczegóły i formularz zgłoszeniowy, wraz z ankietą są dostępne na stronie www.dworzec-roku.pl.