PKP S.A. z ofertami na przebudowę dworców na półwyspie helskim

PKP S.A. z ofertami na przebudowę dworców na półwyspie helskim

Polskie Koleje Państwowe S.A. otworzyły oferty w dwóch przetargach na przebudowę dworca  kolejowego Hel oraz Kuźnica (Hel). Głównym założeniem prac jest podniesienie atrakcyjności budynków poprzez poprawę estetyki, bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworców poprzez likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Hel

Na sfinansowanie przebudowy dworca Hel, PKP S.A. przeznaczyły 5 220 005,14 zł brutto. Jedyną ofertę w kwocie 8 423 040,00 złożyła firma PBE Elbud z Gdańska.

Budynek dworca wybudowany został 1922 r. i jest objęty ochroną konserwatorską w formie wpisu do gminnej ewidencji zabytków. Składa się z trzech części: budynku głównego, obejmującego dawną poczekalnię zewnętrzną od strony zachodniej, dziś funkcjonującą jako zamykana poczekalnia , oraz budynku spedycji przylegającego od strony wschodniej do bryły głównej. Obiekt znajduje się przy czynnej linii kolejowej nr 213 relacji Reda – Hel.

Projekt przewiduje rozbiórki i likwidacje budynku toalet publicznych, wiaty śmietnikowej, wiaty z pomieszczeniami handlowo-usługowymi, rampy rozładowczej od strony podjazdu.

Budynek po przebudowie będzie pełnił funkcje obsługi podróżnych oraz funkcje obsługi ruchu kolejowego. Na poziomie parteru zaprojektowano hol pełniący funkcję poczekalni, kasy biletowe wraz z zapleczem dla pracowników, dwie toalety: damska i męska – obie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze.

W projekcie zakłada się estetyzację budynku dworcowego poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi konserwatora a przede wszystkim poprzez termomodernizację nową wyprawę elewacyjna w formie muru pruskiego. Założono zrównanie poziomów dachów i okapów bocznych skrzydeł oraz pokrycie oraz pokrycie wszystkich dachów dachówka ceramiczną.

Kuźnica (Hel)

Na sfinansowanie przebudowy dworca Kuźnica PKP S.A. przeznaczyły 4 503 552,90 zł brutto.

Oferty złożyli:

PBE Elbud z Gdańska – 6 410 760,00 zł brutto.
MERX z Warszawy – 6 691 200,00 zł brutto.

Budynek dworca powstał w 1927 r. i składa się obecnie z czterech części: budynku głównego, wiaty od wschodniej strony, budynku ekspedycji po stronie zachodniej oraz dobudowanego, w późniejszym okresie do budynku ekspedycji, parterowego budynku mieszkalnego z drobną dobudówką.

Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską oraz znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Od północy budynek przylega do torów kolejowych i peronu, a od strony południowej do ul. Helskiej.

Zakres prac przewiduje m.in. rozbiórkę budynku mieszkalnego, szaletu, rozbiórkę istniejących  schodów i ramp przy budynku, ścian wewnętrznych nośnych oraz działowych powyżej piwnicy oraz częściowo w piwnicy wraz z elementami konstrukcyjnymi, wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych oraz powiększenie otworów okiennych i drzwiowych, zasypanie części piwnic

Układ wewnętrzny budynku zostanie dopasowany do nowego sposobu użytkowania na bazie istniejącej konstrukcji. W zakres projektu wchodzi m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa sanitariatów dla podróżnych oraz poprawa bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca poprzez montaż instalacji monitoringu, instalacji przeciwpożarowej oraz wymianę sieci elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i odgromowej.

Piwnica zostanie pogłębiona na potrzeby funkcji pomieszczeń.

Na poziomie parteru zaprojektowano hol pełniący funkcję poczekalni, lokal komercyjny, poczekalnię sezonową, dwie toalety oraz pomieszczenie gospodarcze.

Ze względu na ochronę konserwatorską i wpis budynku do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków nie przewiduje się zmian w bryle budynku oprócz poszerzenia otworów drzwiowych niespełniających przepisów prawa budowlanego, likwidacje krat okiennych, wykonanie termomodernizacji oraz nowego pokrycia dachu wraz z obróbkami.

O wyborze wykonawców zdecyduje cena.

Przypomnijmy, że do 30 sierpnia 2021 r. PKP S.A. czekają na oferty na  wykonanie przebudowy dworca Puck. Natomiast pod koniec lipca PKP S.A otworzyły oferty w przetargu na przebudowę dworca we Władysławowie. Zgłosiło się czterech producentów. Niestety żadna propozycją nie zmieściła się w zaplanowanym budżecie.