PKP S.A. z ofertami na przebudowę dworca we Władysławowie

PKP S.A. z ofertami na przebudowę dworca we Władysławowie

PKP S.A otworzyły oferty w przetargu na przebudowę dworca we Władysławowie. Zgłosiło się czterech producentów. Niestety żadna propozycją nie zmieściła się w zaplanowanym budżecie.

Na sfinansowanie zamówienia Polskie Koleje Państwowe przeznaczyły kwotę12 604 190,53 zł brutto.

Oferty złożyli

  • Budimex S.A. – 18 447 658,08 zł brutto
  • Kamaro – 14 323 780,40 zł brutto
  • Konsorcjum firm w składzie:  PBE Elbud Gdańsk (Lider), Modanta (partner) – 14 470 950,00 zł brutto
  • Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik – 15 125 115,32 zł brutto

Przebudowa dworca we Władysławowie miała na celu podniesienie atrakcyjności budynku poprzez poprawę jego estetyki, poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na poziomie parteru zaprojektowano: hol pełniący funkcję poczekalni, kasy biletowe przewoźników wraz z zapleczem dla pracowników, toalety, pomieszczenie gospodarcze, kasy sezonowe, pomieszczenie ochrony oraz remont z częściową przebudową pomieszczeń najemcy PKP PLK. W skrzydle północnym powstaną lokale komercyjne.

Piętro przeznaczono na lokale komercyjne wraz ze wskazaniem możliwości wydzielenia węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych wraz z doprowadzeniem do tych pomieszczeń niezbędnych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i teletechnicznych.

W budynku zaprojektowano dwie nowe klatki schodowe z czego jedna prowadzi z parteru na piętro i wyposażona jest w szyb windowy oraz druga klatka łącząca wszystkie kondygnacje tj. piwnicą, parter piętro i poddasze techniczne.

Ze względu na ochronę konserwatorską i wpis budynku do gminnej ewidencji zabytków nie przewidywano zmian w bryle budynku z wyjątkiem wykonania kilku nowych lub skorygowania istniejących otworów okiennych i drzwiowych.

W celu likwidacji barier architektonicznych podesty prowadzące do wejść ogólnodostępnych oraz usług wyposażone miały być się w pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Prace miały trwać 455 dni a w czasie przebudowy obiektu, pasażerowie korzystaliby z dworca tymczasowego.