PKP S.A. z ofertą na przebudowę dworca Kołobrzeg

PKP S.A. z ofertą na przebudowę dworca Kołobrzeg

Tylko jeden wykonawca złożył ofertę w przetargu PKP S.A. na przebudowę dworca kolejowego w Kołobrzegu.

Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 16 767 173,42 zł brutto. Jedyną ofertę w kwocie 24 435 429,44 zł brutto złożyło Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś

Głównym założeniem przebudowy dworca jest podniesienie atrakcyjności budynku poprzez poprawę jego estetyki, poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

W zakres projektu wchodzi m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa sanitariatów dla podróżnych oraz dodatkowych kas uruchamianych w sezonie urlopowym a także poprawa bezpieczeństwa  poprzez montaż instalacji monitoringu, instalacji przeciwpożarowej oraz wymianę sieci elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i odgromowej. Do pomieszczeń najemców handlowych i handlowo-usługowych doprowadzone zostaną piony instalacyjne.

Na poziomie parteru zaprojektowano powierzchnie obsługi podróżnych, w tym.: hol pełniący funkcję poczekalni, poczekalnię z urządzeniami do przechowywania bagażu,  kasę biletową przewoźników wraz z zapleczem dla pracowników, toalety: damska i męska i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie zabaw dzieci oraz opiekuna z dzieckiem a także pomieszczenie gospodarcze.

Dotychczasowe pomieszczenia magazynowe będą przeznaczone na powierzchnie usługową.

Podczas przebudowy pasażerowie będą korzystali z dworca tymczasowego.