PKP S.A. wybrały wykonawcę przebudowy dworca w Rzepinie

PKP S.A. wybrały wykonawcę przebudowy dworca w Rzepinie

PKP S.A. rozstrzygnęły przetarg na przebudowę dworca kolejowego Rzepin. Prace za ponad 11 mln zł wykona firma LK INWEST z Wrocławia. Dzięki inwestycji pochodzący z końca XIX wieku budynek odzyska historyczny wygląd a jednocześnie stanie się obiektem dostosowanym do obecnych potrzeb.

W postępowaniu na remont obiektu wpłynęły cztery oferty. Na sfinansowanie zamówienia kolejowa spółka zamierzała przeznaczyć kwotę: 11 961 527,59 zł brutto. Oferta wrocławskiej spółki opiewała na kwotę  11 424 240,00 zł brutto.

W ramach prac renowację przejdzie elewacja, z której zostanie usunięty tynk. Dzięki temu odzyska ona swój pierwotny ceglany wygląd. Odnowione, a w przypadku, gdy będzie to konieczne, odtworzone na wzór historycznych zostaną detale architektoniczne, w  tym m.in. tzw. palmety, czyli ozdobne elementy w formie stylizowanych liści palmowych, na narożach budynku i ścianie szczytowej. Planowane jest również odtworzenie świetlika nad holem oraz kominów. Poddaną renowacji elewację podkreśli nowa iluminacja nocna budynku.

Metamorfozę  przejdzie wnętrze dworca. Zwiększona będzie powierzchnia dla obsługi pasażera. Hol zostanie połączony z przestrzenią poczekalni. Z poczekalni i holu głównego zaprojektowano wejścia do przyległych lokali komercyjnych. Na parterze budynku zaprojektowano również pomieszczenia kas biletowych, toalety ogólnodostępne, lokale komercyjne oraz te przeznaczone dla przewoźników kolejowych.

Dzięki przebudowie dworzec w Rzepinie stanie się przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Planuje się likwidację barier architektonicznych oraz wprowadzonych zostanie szeregu usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku pojawią się windy, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy z planem dotykowym dworca oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a. Ponadto w projekcie dostosowano wysokość okienek kasowych do obsługi osób poruszających się na wózkach, a także zastosowano drzwi automatyczne, ułatwiające tym samym dostęp do budynku.

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania dworca podczas realizacji robót budowlanych zostanie zbudowany tymczasowy dworzec w postaci pięć kontenerów systemowych.