PKP S.A. wybrały wykonawcę przebudowy dworca Kołobrzeg [WIZUALIZACJE]

PKP S.A. wybrały wykonawcę przebudowy dworca Kołobrzeg [WIZUALIZACJE]

Zabytkowy, wybudowany w 1910 r. dworzec w Kołobrzegu zostanie zmodernizowany. PKP S.A. znalazły dodatkowe środki finansowe i rozstrzygnęły postępowanie na przebudowę obiektu.

Początkowo na sfinansowanie zamówienia spółka zamierzała przeznaczyć 16 767 173,42 zł brutto. Po przeanalizowaniu jedynej oferty na kwotę 24 435 429,44 zł brutto, którą złożyło Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „LEŚ” Paweł Leś, PKP S.A. postanowimy dołożyć brakujące kwotę w wysokości 7 668 256,02 zł brutto.

Głównym założeniem przebudowy dworca jest podniesienie atrakcyjności budynku poprzez poprawę jego estetyki, poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

W zakres projektu wchodzi m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa sanitariatów dla podróżnych oraz dodatkowych kas uruchamianych w sezonie urlopowym a także poprawa bezpieczeństwa  poprzez montaż instalacji monitoringu, instalacji przeciwpożarowej oraz wymianę sieci elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i odgromowej. Do pomieszczeń najemców handlowych i handlowo-usługowych doprowadzone zostaną piony instalacyjne.

Na poziomie parteru zaprojektowano powierzchnie obsługi podróżnych, w tym.: hol pełniący funkcję poczekalni, poczekalnię z urządzeniami do przechowywania bagażu,  kasę biletową przewoźników wraz z zapleczem dla pracowników, toalety: damska i męska i toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie zabaw dzieci oraz opiekuna z dzieckiem a także pomieszczenie gospodarcze.

Dotychczasowe pomieszczenia magazynowe będą przeznaczone na powierzchnie usługową.

Podczas przebudowy pasażerowie będą korzystali z dworca tymczasowego.

PKP S.A. oczekuję, że prace zostaną zrealizowane w terminie do 69 tygodni od dnia zawarcia umowy.