PKP S.A. udostępniły podróżnym dworzec w Wasilkowie

PKP S.A. udostępniły podróżnym dworzec w Wasilkowie

Niewielki, nowoczesny, ekologiczny i bezpieczny – taki jest właśnie dworzec w Wasilkowie, który otwarto dla podróżnych. Budynek został wybudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego.

Zakończona właśnie budowa nowego dworca w Wasilkowie była siódmą inwestycją sfinalizowaną w województwie podlaskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowy obiekt w Wasilkowie, to typowy niewielki dworzec aglomeracyjny odznaczający się współczesną i  minimalistyczną formą architektoniczną z dominantą w postaci ośmiometrowej wieży zegarowej. Został on wybudowany w formule typowego Innowacyjnego Dworca Systemowego. Jego elewacja jest utrzymana w  jasnej kolorystyce, co odpowiada współczesnym kanonom w architekturze.

Całość funkcji dworcowych została umieszczona pod wiatą będącej jednocześnie zadaszeniem budynku. Podróżni znajdą pod nią otwartą poczekalnię, osłoniętą z trzech stron, z kilkoma siedziskami. Dodatkowo zamontowano tam promienniki, których zadaniem będzie zwiększenie komfortu termicznego podróżnych oczekujących na pociąg w miesiącach jesiennych i zimowych. Pod wiatą zlokalizowano również pomieszczenie toalet, a także stojaki rowerowe i stację naprawy jednośladów. Informacja o przyjazdach i  odjazdach pociągów jest wyświetlana na nowoczesnych elektronicznych tablicach.

– Dworzec w Wasilkowie to kolejny dowód na to, że konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest przyjazna kolej. Jest to niewielki, nowoczesny i proekologiczny obiekt zbudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, który ma obsługiwać głównie ruch aglomeracyjny. Mam nadzieję, że przebudowy i budowy dworców kolejowych sprawią, że w naszych codziennych podróżach będziemy jeszcze częściej wybierać kolej – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.  

– Otwarcie dworca w Wasilkowie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy kolejnej miejscowości w województwie podlaskim zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowy budynek dworca stanie się wizytówką Wasilkowa oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Białegostoku. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w  ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Budowa nowego dworca w Wasilkowie to półmetek wszystkich inwestycji realizowanych przez PKP S.A. w województwie podlaskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jeszcze w tym roku planujemy otworzyć dla podróżnych dwa kolejne obiekty w tym regionie Polski. Będą to dworce w  Raciborach i Kuźnicy Białostockiej – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

– Inwestycja w nowy dworzec w Wasilkowie jest jedną z dwunastu zrealizowanych na trasie linii kolejowej nr  6, które zostały wsparte z budżetu Unii Europejskiej kwotą niemal 30 mln złotych. To projekt, którego celem jest ułatwienie podróży na trasie do Warszawy, a jego realizacja dowodzi tego, iż unijna Polityka Spójności już od 18 lat skupia się na poprawie życia każdego obywatela Unii Europejskiej. Wierzę, że dzięki wykorzystaniu nowych technologii, zastosowanych przy budowie tego budynku, a także estetyce jego wykonania, komfort podróży koleją, dla mieszkańców Wasilkowa oraz innych miejscowości, w których dokonano podobnych inwestycji, w znaczący sposób się zwiększy i będzie zachętą do częstszego korzystania z tej formy komunikacji – mówi  Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

– Otwierany dziś dworzec kolejowy w Wasilkowie jest przykładem tego jak środki unijne unowocześniają polską kolej i przyczyniają  się do zwiększenia komfortu podróży. Niezależnie od wielkości inwestycji i współfinansowania UE w infrastrukturę kolejową, głównym ich celem i zadaniem jest modernizacja, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, troska o środowisko i dbałość o dostępność dla jak najszerszego grona odbiorców – mówi Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Nowy dworzec w Wasilkowie to jednak nie tylko nowoczesna i funkcjonalna architektura. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Posiada szereg udogodnień takich jak m.in.: ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, a także tablice dotykowe z planem obiektu.

Na nowym dworcu wdrożono również rozwiązania ekologiczne i zadbano o bezpieczeństwo pasażerów. Budynek wyposażono w system BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Ekologiczne, bo energooszczędne jest oświetlenie dworca, natomiast na jego dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne do pozyskiwania „zielonej energii”. Dla poprawy bezpieczeństwa na dworcu  zainstalowano również nowoczesny system monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.  

Budowa nowego dworca zmieniła również jego otoczenie. W jego sąsiedztwie ułożono nowe chodniki, uporządkowano zieleń, a także wykonano niewielki parking samochodowy z miejscami na osiem pojazdów.

Zakończona właśnie budowa dworca w Wasilkowie kosztowała 3,58 mln złotych brutto i była siódmym sfinalizowanym projektem w województwie. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., projekt i roboty budowlane zrealizowała firma SKB S.A z Warszawy.

Do tej pory, poza Wasilkowem, PKP S.A. zakończyły w tym regionie Polski inwestycje w Czeremsze, Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Siemiatyczach, Jabłoni Kościelnej i Szepietowie. Jeszcze w tym roku dla podróżnych zostaną otwarte dworce w Kuźnicy Białostockiej i Raciborach oraz ruszą prace budowlane w Zdrodach Nowych i Czyżewie. Trzy inwestycje w województwie podlaskim są na etapie przygotowania (Suwałki, Dąbrowa Białostocka i Łapy).