PKP S.A. przystępują do Porozumienia na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

PKP S.A. przystępują do Porozumienia na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

Dzięki przystąpieniu Polskich Kolei Państwowych S.A. do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej kolejowa spółka może aktywniej uczestniczyć w kształtowaniu rynku produkcji i obrotu wodorem w Polsce. Wśród ponad 260 sygnatariuszy Porozumienia są instytucje publiczne, naukowe, a także przedstawiciele otoczenia biznesowego.

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej zostało stworzone z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Stanowi ono wyraz woli podjęcia współpracy na rzecz budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wodór wytwarzany przy wykorzystaniu niskoemisyjnych technologii będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę w obniżaniu emisyjności gospodarki i tworzeniu fundamentów konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Przystąpienie PKP S.A. do tego Porozumienia to ważny krok w kierunku modernizacji i ekologizacji polskiej kolei. Wodór ma ogromny potencjał jako paliwo przyszłości, a my chcemy być w czołówce tych zmian – powiedział Dariusz Grajda, członek zarządu PKP S.A. – Jesteśmy przekonani, że współpraca z innymi uczestnikami Porozumienia przyczyni się do szybszego wdrożenia nowoczesnych technologii wodorowych w naszym kraju – kontynuował.

W ramach porozumienia PKP S.A. zobowiązały się do:

  • współpracy z partnerami na rzecz rozwoju infrastruktury wodorowej w Polsce;
  • udziału w projektach badawczo-rozwojowych związanych z technologiami wodorowymi;
  • wspierania działań edukacyjnych i promocyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z zastosowania wodoru.

Włączenie PKP S.A. do Porozumienia to kolejny krok na rzecz realizacji Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, z perspektywą do 2040 r., określającej główne cele obejmujące szereg elementów składających się na budowę gospodarki wodorowej, czyli polski wkład w rozwój technologii wodorowych, podejmowanie badań i prowadzenie działalności rozwojowej, a także inwestycje w nowe technologie. Zakładają one także prowadzenie działań na rzecz rozwoju kadr posiadających umiejętności efektywnego wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych, a także współpracę we wspólnym obszarze zainteresowania stron Porozumienia. Warto zaznaczyć, że wśród jego celów jest także ujęte wspieranie rozwoju przyjaznego środowisku i klimatowi transportu kolejowego.

Liczymy, że nasze zaangażowanie w Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej przyczyni się do osiągnięcia przez Polskę ambitnych celów klimatycznych oraz do rozwoju nowoczesnych
i ekologicznych rozwiązań w transporcie, gdzie kolej ma do odegrania rolę szczególną – dodał Dariusz Grajda.

Przystąpienie do Porozumienia sektorowego stanowi przykład zaangażowania PKP S.A. w transformację technologiczną kolei w Polsce, będącą niezbędnym warunkiem utrzymania obecnej pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym europejskim rynku.