PKP S.A. oraz PKP Informatyka w projekcie MaaSive – innowacyjny program SHIFT2RAIL IP4

PKP S.A. oraz PKP Informatyka w projekcie MaaSive – innowacyjny program SHIFT2RAIL IP4

Projekt MaaSive to część programu innowacyjnego SHIFT2RAIL IP4 – „IT dla atrakcyjnej kolei”, która znacząco przyczynia się do osiągnięcia celu programu, jakim jest wzrost atrakcyjności kolei poprzez wdrażanie lub ulepszanie zintegrowanych rozwiązań informatycznych służących multimodalnym podróżom w modelu „door to door”.

MaaSive to kontynuacja prac zrealizowanych w ramach poprzednich projektów, (AttrackTive i Co-Active) w zakresie unowocześniania rozwiązań informatycznych dedykowanych rezerwacji i sprzedaży biletów, zakupów podczas podróży, a także jej śledzenia oraz usługi asystenta podróżnego.

MaaSive dąży do:

  1. Ulepszenia struktury programu IP4 poprzez integrację nowych funkcjonalności i trybów (pojazdy prywatne, tryby współdzielone itp.), zapewniając kompatybilność z istniejącymi już, starszymi systemami różnych dostawców usług transportowych,
  2. Wzbogacenia obsługi klienta, wprowadzając innowacje w interfejsie podróżnika, doświadczeniach i usługach. Ulepszenie i automatyzacja procesów dotyczących praw pasażerów, w tym w sytuacjach takich jak opóźnienia lub odwołania,
  3. Wdrożenia nowych technologii w zakresie weryfikacji biletów, wspierania interoperacyjności między różnymi dostawcami i ograniczenie interakcji między podróżującymi a urządzeniami do weryfikacji poprawności,
  4. Zastosowania jednolitego podejścia w celu włączenia MaaS do ekosystemu IP4, zapewnienia kompatybilności i zgodności funkcjonalnej oraz zasad biznesowych z poprzednio opracowanymi projektami.
    Rola PKP S.A. i PKP Informatyka w projekcie

Rolą obu podmiotów, posiadających kompetencje i doświadczenie w zakresie wdrażania i eksploatacji tzw. Wspólnego Biletu, jest współudział w rozwoju nowych technologii i rozwiązań dotyczących podróżowania w modelu „door to door”. Obie Spółki wnoszą do zespołu projektowego swoje doświadczenia m. in. w zakresie wykorzystania środowiska dla kodów QR, wytwarzania ich generatorów i walidatorów, szeregu zasad biznesowych dla różnych modeli podróży oraz rozliczeń między przewoźnikami. PKP Informatyka uczestniczy w projekcie jako Powiązana Strona Trzecia PKP S.A.

Obszary zaangażowania:

  • Usługi informacyjne dla podróżnych,Zarządzanie incydentami i zdarzeniami,
  • Planowanie podróży, system sprzedaży i rezerwacji,
  • Centrum rozliczeniowe pomiędzy usługodawcami,
  • Walidacja mobilna, biometryczna itp.