PKP S.A. już pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury

PKP S.A. już pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów doszło do zmian w nadzorze właścicielskim nad Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. Po wielu latach nadzór nad spółką wrócił do Ministerstwa Infrastruktury.

Jak już informowaliśmy prace nad projektem rozporządzenia rozpoczęto na początku marca. Celem zmian było przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu uprawnień związanych z wykonywaniem w imieniu Skarbu Państwa praw z akcji i udziałów w PKP S.A. z siedzibą w Warszawie.   Dodatkowo w drodze konsultacji międzyresortowych, Ministerstwo Infrastruktury zgłosiło chęć objęcia nadzorem także Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu.

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia, przekazanie uprawnień do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa w PKP S.A. ministrowi właściwemu do spraw transportu przyczyni się do zwiększenia oddziaływania na międzynarodową współpracę, w szczególności, w związku z obowiązkiem realizacji pasażerskich połączeń międzynarodowych z innymi państwami oraz przewozu towarów, w ramach korytarzy transportowych.

Posiadanie nadzoru właścicielskiego nad PKP S.A. i tym samym nad Grupą PKP znacząco ułatwi Ministerstwu Infrastruktury współpracę ze Spółką w zakresie spraw obronnych (w ramach kompetencji związanych z obowiązkami na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego) – czytamy dalej w uzasadnieniu.

Przypomnijmy że na początku roku Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego skierowało do ministra infrastruktury pismo, w którym zwróciło się z wniosek o podjęcie działań mający na celu skoncentrowanie w Ministerstwie Infrastruktury całego nadzoru właścicielskiego nad państwowymi podmiotami kolejowymi.

Stowarzyszenie uważało, że Minister Infrastruktury powinien przejąć od Ministerstwa Aktywów Państwowych nadzór właścicielski na spółką PKP S.A i wszystkimi spółkami wchodzącymi w skład Grupy PKP, a także powinien również przejąć nadzór właścicielski nad spółką Polregio.

Przypomnijmy, że PKP S.A. trafiły pod skrzydła Ministerstwa Aktywów Państwowych pod koniec 2019 r. wraz z powołaniem resortu. MAP nadzorowało również spółki PKP PLK oraz CPK, ale w ich przypadku zmiany dokonały się wcześniej. W lutym 2021 r. Ministerstwo Infrastruktury przejęło nadzór nad zarządcą infrastruktury, a nadzór nad spółką Centralny Port Komunikacyjny został przeniesiony do Pełnomocnika Rządu ds. CPK.