PKP rozwijają współpracę z Kolejami Ukraińskimi

PKP rozwijają współpracę z Kolejami Ukraińskimi

Podczas targów kolejowych InnoTrans 2022 w Berlinie, PKP S.A. i Koleje Ukraińskie zadeklarowały chęć kontynuowania i rozszerzania wzajemnej współpracy. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia Koleje Ukraińskie są gościem honorowym stoiska Grupy PKP.

Sprawny i bezpieczny transport kolejowy jest jednym z elementów determinujących bezpieczeństwo państwa, a w czasie wojny odgrywa niezwykle ważną rolę. Pokazały to Koleje Ukraińskie, ewakuując uchodźców z zagrożonych terenów oraz zapewniając zaopatrzenie armii i transport ładunków humanitarnych. Znaczenie kolei w trudnych czasach udowodniły także spółki Grupy PKP, które już w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę zaangażowały się w pomoc obywatelom i państwu ukraińskiemu, m.in. udostępniając powierzchnię dworców kolejowych pod prowadzenie punktów pomocowych oraz umożliwiając bezpłatne przejazdy pociągami narodowego przewoźnika PKP Intercity, z których skorzystało ponad 2,3 mln Ukraińców. W różne formy działań pomocowych zaangażowały się wszystkie kluczowe spółki z Grupy PKP. Z perspektywy polskich kolejarzy ostatnie wydarzenia okazały się wymagającym egzaminem, który branża kolejowa w Polsce zdała bardzo dobrze. Aktualnie Grupa PKP skupia swoje wysiłki także na przyszłej, ogromnie ważnej dla całego kontynentu współpracy z Kolejami Ukraińskimi. Wiąże się to z tym, iż wojna w Ukrainie wyznaczyła zupełnie nowe wyzwania dla sektora kolejowego i nowe spojrzenie na wagę tego rodzaju transportu. Szczególnie istotne w tym zakresie są zadania związane z transportem zboża z terenów Ukrainy.

– Wydarzenia rozgrywające się w ostatnich miesiącach w Ukrainie doprowadziły do współpracy pomiędzy Grupą PKP a Kolejami Ukraińskimi na niespotykaną dotychczas skalę. Od drugiego kwartału br. odnotowywany jest sukcesywny, wielokrotny wzrost przewozów towarowych na polsko-ukraińskich kolejowych przejściach granicznych, szczególnie w kontekście importu zboża do państw UE. Odnotowaliśmy ostatnio również wzmożone zainteresowanie realizacją inwestycji przy polsko-ukraińskiej granicy, w zakresie tworzenia nowej infrastruktury pod kątem zwiększających się przewozów produktów spożywczych. Inwestycje te mogą być bodźcem do wzrostu gospodarczego w Polsce i Ukrainie, ale również tworzyć nowe perspektywy współpracy z PKP S.A. Spółka bowiem zarządza nieruchomościami o potencjale do rozwoju działalności logistycznej. Już teraz widoczne jest zainteresowanie ze strony rynku – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

– 3 czerwca 2022 r. Unia Europejska podjęła historyczną decyzję – przyznała Ukrainie status kandydata do członkostwa w UE. Oznacza to, że przyspieszamy proces budowania długofalowych relacji z firmami europejskimi. Transparentnych i korzystnych dla obu stron. Koleje mogą być kluczowe w tym procesie, być rodzajem integratora Ukrainy z UE. Teraz, dzięki współpracy ze stroną polską, zwiększamy przepustowość naszych terminali przeładunkowych. Jednak kluczową rzeczą, której teraz potrzebujemy, jest znalezienie właściwej, dalszej koncepcji dla struktury kolei europejskich. Myśląc o potencjalnej „architekturze” kolei, należy pamiętać, że infrastruktura kolejowa Polski i Ukrainy to ponad 40 tysięcy kilometrów torów łączących Morze Czarne i Bałtyk – powiedział Ołeksandr Kamyszyn, prezes zarządu Kolei Ukraińskich („Ukrzaliznycia”).

Podczas pierwszego dnia targów Polskie Koleje Państwowe S.A. i Koleje Ukraińskie („Ukrzaliznycia”) podpisały wspólne oświadczenie o rozwoju, kontynuacji i zacieśnieniu współpracy, chcąc przyczynić się do dalszego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Ukrainą, zgodnie z rezultatami spotkań premierów oraz ministrów obu krajów oraz w celu rozwoju kolejowych systemów transportowych Polski i Ukrainy. Działanie to realizowane jest w ramach odbudowy systemu transportowego Ukrainy, który ucierpiał po rozpoczęciu rosyjskiej agresji militarnej na pełną skalę. W przyjętym dziś wspólnym oświadczeniu spółki wyraziły zainteresowanie kontynuowaniem korzystnej współpracy w rozwoju systemów transportu kolejowego w obu państwach, jako ważnego elementu systemu transportowego Europy. Podkreśliły także wagę zmian zachodzących w strukturze polskich i ukraińskich rynków kolejowych, powstałych w wyniku prowadzonych działań zbrojnych. Zarówno Polskie Koleje Państwowe, jak i Koleje Ukraińskie podkreślają konieczność dialogu na temat rozwiązań dotyczących funkcjonowania rynku kolejowego, zmian instytucjonalnych, organizacyjnych oraz sprawy finansowania transportu kolejowego.

W ramach współpracy strony będą prowadziły okresowe konsultacje na temat rozwoju transportu kolejowego oraz podjęcia działań na rzecz wdrożenia przemian w polskim i ukraińskim systemie kolejowym. Obszary współpracy będą się koncentrować m.in. na wzmocnieniu i rozwijaniu aktywnej współpracy w dziedzinie transportu towarów i logistyki kolejowej, centrów logistycznych i granicznych punktów przeładunkowych, rozwoju kolejowego transportu pasażerskiego oraz inicjatyw dotyczących usprawnienia przewozów towarów pomiędzy różnymi systemami linii kolejowych.