PKP PLK wybrały wykonawcę przebudowy odcinka Lębork – Słupsk

PKP PLK wybrały wykonawcę przebudowy odcinka Lębork – Słupsk

Dopiero po 289 dniach od otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych na odcinku Lębork – Słupsk, PKP  Polskie Linie Kolejowe dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty. Prace ma wykonać Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

Na sfinansowanie zamówienia zarządca infrastruktury planował przeznaczyć kwotę 1 914 869 454,24 zł  brutto. W postępowaniu wystartowało dziewięciu wykonawców.

Początkowo najkorzystniejszą ofertę w wysokości 2 655 342 753 zł brutto złożyło konsorcjum ZUE (lider) oraz NDI (partner). Dzięki przeprowadzonej aukcji elektronicznej, zarządcza infrastruktury zaoszczędzi około 1 mld zł. W licytacji najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, które za realizację prac oczekiwało 1,579 mld zł brutto.

Do zawarcia umowy jeszcze daleko droga. Jak przekazał nam Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, modernizacja linii kolejowej nr 202 na odcinku Lębork – Słupsk planowana jest ze środków perspektywy FEnIKS na lata 2021 – 2027.

Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest niezwłocznie po zapewnieniu dofinansowania – zaznaczył Zieliński

W ramach zaplanowanej inwestycji przebudowany zostanie jeden oraz dobudowany drugi tor na długości ok. 50 km. Dzięki temu zwiększy się przepustowość linii, a czas podróży między Lęborkiem a Słupskiem skróci się o około 10 minut.

Wygodniejsze podróże, także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, zapewnią przebudowane i nowe perony na stacjach i przystankach: Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno Pomorskie, Strzyżyno Słupskie, Damnica, Jezierzyce Słupskie. Dodatkowy dostęp do pociągów umożliwią nowe przystanki w Runowie i Łebieniu oraz odbudowa przystanku w Siemianicach.

Na modernizowanej linii przewidziano nowe urządzenia i systemy sterowania ruchem. Wiadukty lub przejścia pod torami szybkiej kolejowej trasy zwiększą poziom bezpieczeństwa i usprawnią komunikację drogową. Powstanie 8 przejść pod torami, m.in. w Potęgowie i Damnicy, które dzięki windom ułatwią dostęp na perony.

Inwestycja obejmie przebudowę lub remont prawie 80 obiektów inżynieryjnych, m.in. mostów, wiaduktów kolejowych i drogowych. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h (obecnie do 120 km/h), a towarowe do 120 km/h (obecnie do 70 km/h). Inwestycja uwzględnia rozbudowę linii do 200 km/h.