PKP PLK uruchomiły sieć WAN na sieci kolejowej

PKP PLK uruchomiły sieć WAN na sieci kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uruchomiły sieć WAN, która zapewni większe bezpieczeństwo transmisji danych dla kolejowej infrastruktury krytycznej. Sieć połączyła ponad 1800 lokalizacji w całej Polsce.

Celem projektu, który został zainicjowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na początku 2022 roku, było unowocześnienie i zapewnienie ciągłości działania usługi transmisji danych w sieci WAN dla potrzeb organizacyjnych zarządcy infrastruktury w latach 2023−2027. Nowoczesna i bezpieczna sieć transmisji danych jest niezbędnym elementem procesu transformacji cyfrowej Spółki, który został zainicjowany i jest konsekwentnie wdrażany przez nowy Zarząd Polskich Linii Kolejowych.

Sieć WAN spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ma krytyczne znaczenie dla ciągłości usług teleinformatycznych i bezpieczeństwa funkcjonowania kolei, a tym samym strategiczne znaczenie dla państwa. Dlatego, opracowując wymagania dla nowej sieci, jakość, rozumiana przede wszystkim jako gwarancja wydajności, bezpieczeństwa i bezawaryjności, musiała zostać postawiona na pierwszym miejscu – informuje Bartosz Szadkowski, dyrektor Biura Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dostawcą sieci IP VPN (MPLS), która jest kluczowym elementem infrastruktury krytycznej, zapewniająca nie tylko wydajność, ale także bezpieczeństwo transmisji danych jest Netia. Firma została wybrana podczas trzyetapowego procesu przetargowego, w którym brali udział wszyscy czołowi, ogólnopolscy dostawcy usług transmisji danych.

Bardzo dobra współpraca w ramach wspólnego komitetu sterującego oraz ogromna wiedza i zaangażowanie wszystkich uczestników pozwoliły na sprawnie mitygowanie ryzyka. W efekcie oddanie sieci nastąpiło bez opóźnień, wręcz przed terminem – mówi Jarosław Jeziorski, Dyrektor Rynku Klientów Kluczowych – Administracja Publiczna. 

Dokumentacja przetargowa powstała w wyniku wielomiesięcznych prac zespołu ekspertów Biura Informatyki PLK SA oraz dialogu technicznego z potencjalnymi dostawcami. Zgodnie z zapisami ustawy ,,Prawo zamówień publicznych”, skupiono się na kryteriach jakościowych, a współpraca w ramach wspólnego komitetu sterującego oraz zaangażowanie wszystkich uczestników przyczyniły się do oddania sieci jeszcze przed ustalonym terminem.