PKP PLK udostępniły kolejny wiadukt nad linią Warszawa – Białystok

PKP PLK udostępniły kolejny wiadukt nad linią Warszawa – Białystok

Kierowcy w Tłuszczu od dziś korzystają z bezkolizyjnego skrzyżowania nad linią Warszawa – Białystok. Wiadukt zwiększył bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i poprawił komunikację w mieście.  To jeden z 12 obiektów na trasie Rail Baltica w woj. mazowieckim, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budują za prawie 300 mln zł netto. Inwestycja jest dofinansowana z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Wiadukt drogowy w Tłuszczu nad linią kolejową Warszawa – Białystok zastąpił przejazd w poziomie szyn na ul. Wiejskiej. Zwiększyło się bezpieczeństwo przewozów kolejowych. Bezpieczniejszy i sprawniejszy jest ruch drogowy. Inwestycja warta jest ponad 35 mln zł.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych w Tłuszczu zwiększa bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. To także lepsza komunikacja w mieście i realna poprawa warunków życia mieszkańców.  Efektywne wykorzystanie środków z instrumentu CEF Łącząc Europę – buduje pozycję kolei jako ekologicznego i bezpiecznego środka transportu. powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Budowa linii Rail Baltica przynosi wymierne rezultaty mieszkańcom i podróżnym, a bezkolizyjne skrzyżowania zapewniają sprawny ruch kolejowy i drogowy. Na mazowieckim odcinku budujemy łącznie dwanaście wiaduktów i przejść podziemnych. Dzięki już zrealizowanym i aktualnie prowadzonym inwestycjom sukcesywnie zwiększamy bezpieczeństwo na trasie ważnej dla regionu i w ruchu międzynarodowym – powiedział Arnold Bresch, Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych.

Nad torami dwustumetrowym wiaduktem poprowadzona jest droga wojewódzka nr 634, łącząca m.in. Warszawę z Tłuszczem. Obok jezdni jest  chodnik i ścieżka rowerowa. Dostęp ułatwiają pochylnie i winda. Jest oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących. Inwestycja zapewnia lepsze warunki w ruchu drogowym. Na ponadkilometrowym odcinku przebudowano ulice i dojazdy. Są dwa ronda.

Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” to budowa łącznie 12 obiektów. Od listopada kierowcy korzystają z wiaduktu nad torami w Mokrej Wsi. Bezpieczeństwo i sprawną komunikację zapewniają też dwa wiadukty w Łochowie i po jednym w Toporze oraz Małkini. Piesi i rowerzyści korzystają z przejść pod torami w Jasienicy Mazowieckiej i Łochowie.

Wykonawcy kontynuują roboty na budowie tunelu w Zielonce oraz przy przejściu podziemnym  w Toporze. W Kobyłce budowane są dwa bezkolizyjne skrzyżowania.

Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań współfinansowana jest z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Łączna wartość tych inwestycji to 292,8 mln zł netto.