PKP PLK testują SDIP na stacji Łódź Kaliska

PKP PLK testują SDIP na stacji Łódź Kaliska

PKP Polskie Linie Kolejowe w końcu uruchomiły system dynamicznej informacji pasażerskiej na stacji Łódź Kaliska. Działa on jednak w trybie testowym.

Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK poinformowało, że przy udziale wykonawcy sprawdzana jest poprawność działania wszystkich elementów.

Obecnie wyświetlacze pokazują pełną informację o przyjazdach i odjazdach pociągów. Wygłaszane są automatyczne komunikaty głosowe – zaznacza Wilgusiak.

Jak podkreśla nasz rozmówca, PLK zakłada, że w maju – po stwierdzeniu pełnej funkcjonalności – system zostanie przekazany do bieżącej eksploatacji.

Przypomnijmy, że prace przy SDIP są ostatnim etapem modernizacji stacji Łódź Kaliska. Od 11 grudnia 2022 r.  pasażerowie mogą mogą korzystać ze wszystkich pięciu zmodernizowanych peronów. Inwestycja za blisko 340 mln zł realizowana była przez PKP Polskie Linie Kolejowe ze środków budżetowych.

SDIP na stacji Łódź Kaliska w liczbach

  • wyświetlacze tzw. krawędziowe, na każdym peronie w zestawach po dwie pary – dla zapewnienia widoczności z obydwu kierunków. Na peronach nr 1, nr 2 i nr 3 po 5 zestawów wyświetlaczy,
  • na peronach nr 4 i nr 5 po 4 zestawy. Łącznie 23 zestawy wyświetlaczy;
  • wyświetlacze informacyjne o odjazdach i przyjazdach na peronach (parami) w sąsiedztwie wejść na perony – po 2 na każdym peronie. Łącznie 10 wyświetlaczy;
  • po 3 elektroniczne ekrany (infokioski) na peronach nr 1, nr 2 i nr 3, a na peronach nr 4 i nr 5 – po 2. Łącznie 13 ekranów;
  • tzw. wyświetlacze peronowe wejściowe (parami) w przejściach pod torami – łącznie 20;
  • tzw. wyświetlacze zbiorcze (parami) nad wejściami do przejść podziemnych, które zapewnią informację o najbliższych odjazdach/przyjazdach dla osób wchodzących na perony z terenów miejskich. Łącznie 6 takich wyświetlaczy.
  • 3 tablice dla przyjazdów oraz 3 tablice dla odjazdy w hali dworca po przebudowie. Łącznie 6 wyświetlaczy.