PKP PLK: prace na odcinku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski skrócą czas podróży o 7 minut

PKP PLK: prace na odcinku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski skrócą czas podróży o 7 minut

PKP PLK ogłosiły przetarg na prace na 15-kilometrowym odcinku między Krotoszynem a Koźminem Wielkopolskim. Dzięki wymianie toru i urządzeń sterowania ruchem, pociągi pokonają trasę nawet o 7 minut krócej niż obecnie. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2024 r. Równocześnie przebudowane będą perony w Krotoszynie, z których podróżni skorzystają w przyszłym roku.

Na ok. 15 km odcinku linii kolejowej nr 281 wyremontowane będą rownież obiekty inżynieryjne, głównie przepusty nad niewielkimi ciekami. Na 15 przejazdach kolejowo-drogowych ułożona będzie nową nawierzchnię, a na 6 skrzyżowaniach, m.in. w okolicy miejscowości Wolenice i Bożacin, zamontowane będą dodatkowe zabezpieczenia – sygnalizację świetlną, która będzie informować kierowców o zbliżającym się do przejazdu pociągu.

Inwestycja skróci czas podróży – pociągi pojadą wyremontowaną trasą dwukrotnie szybciej niż obecnie, nawet do 140 km/h. Przejazdy na odcinku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski zajmą ok. 12 min, zamiast, jak dotychczas, 19 min. Czas podróży skróci się więc o ok. 7 min. Korzystnie wpłynie to także na podróże z Krotoszyna do Jarocina i Poznania oraz na międzywojewódzkie relacje, z Poznania do Milicza (na Dolnym Śląsku), a także zagwarantuje sprawniejszy ruch składów towarowych.

Ostateczny termin rozpoczęcia robót i ich wartość będą znane po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą, co jest spodziewane w najbliższych tygodniach. Zarządca infrastruktury przewiduje, że prace zakończa się pod koniec 2024 r. Ze względu na zakres rewitalizacji jednotorowego szlaku, w czasie prac, konieczna będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Podróżni będą z wyprzedzeniem informowani o zmianach na peronach oraz na Portalu Pasażera (w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej) oraz na stronach przewoźników.

Do pociągu z wygodnych peronów w Krotoszynie

Aby zminimalizować zmiany dla podróżnych równocześnie z pracami na torach – wykorzystując przerwę w ruchu pociągów – przebudowywane będą też perony na stacji Krotoszyn. Po modernizacji będą one wyższe. Ułatwi to wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Oczekiwany komfort zapewnią nowe wiaty i ławki. Zamontowane zostanie jasne, ekologiczne oświetlenie, a informację umożliwi czytelne oznakowanie oraz gabloty z rozkładem jazdy. Na antypoślizgowej nawierzchni PKP PLK przygotują ścieżki naprowadzające, które pomogą w komunikacji osobom niewidomym. Zmodernizowane perony pozwolą na dogodny dostęp do kolei wszystkim podróżnym, także osobom mającym trudności z poruszaniem się. Prace z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” ruszą po podpisaniu umowy z wykonawcą, co jest planowane w lipcu.

Coraz lepsze podróże między Krotoszynem a Jarocinem

Prace na odcinku Krotoszyn – Koźmin Wielkopolski uzupełnią zakończoną już pod koniec kwietnia inwestycję na innym fragmencie tej samej linii kolejowej, między Koźminem Wielkopolskim a Jarocinem. Wymieniony tor, zabudowane nowe rozjazdy i zamontowane urządzenia sterowania umożliwiły skrócenie czasu podróży do 15-17 min (z dotychczasowych ok. 20 min). Na termin realizacji wpłynęła konieczność przeprowadzenia dodatkowych i nieplanowanych wcześniej prac, związanych z gruntowną przebudową mostu i wiaduktu w okolicy Goliny. Zniwelowało to ryzyko wprowadzenia ewentualnych ograniczeń w przejazdach pociągów i konieczności prowadzenia kolejnych robót na obu obiektach, co wymagałoby przerw w ruchu na jednotorowym odcinku linii kolejowej. Na inwestycję przeznaczyliśmy ok. 56 mln zł (netto) ze środków budżetowych.

Po wznowieniu przejazdów, pasażerowie wsiadają do pociągów z nowych peronów w Golinie, Obrze Starej i Koźminie Wielkopolskim, które zostały przebudowane z „programu przystankowego” łącznie za ponad 7 mln zł (prace w Golinie zrealizowano za ok. 1,8 mln zł, w Obrze Starej za ok. 1,6 mln zł, a w Koźminie Wlkp. za ok. 3,6 mln zł).