PKP PLK podpisały umowy zwiększające bezpieczeństwo i prędkość

PKP PLK podpisały umowy zwiększające bezpieczeństwo i prędkość

PKP Polskie Linie Kolejowe  podpisały umowy na modernizacja systemu sterowania ruchem pociągów w woj. wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim, opolskim, dolnośląskim i świętokrzyskim oraz podniesienie prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej do 250 km/h. Prace zostaną zrealizowane w latach 2024-2026.

Dzięki podpisanym w ostatnich dniach umowom, system kontroli i nadzoru nad ruchem kolejowym zyska nowe możliwości zwiększające poziom efektywności i bezpieczeństwa prowadzenia pociągów. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa na trasach Poznań – Gniezno, Opole – Nysa, Zabrze – Rybnik, Częstochowa – Chorzew Siemkowice, Grabowno Wielkie – Ostrów Wielkopolski.

Podpisane umowy to kolejny krok do budowy nowoczesnego transportu kolejowego XXI wieku. Efektami inwestycji będą szybsze podróże ze stolicy na południe kraju. Wzrośnie bezpieczeństwo ruchu kolejowego i liczba uruchamianych pociągów w sześciu województwach południowo-zachodniej Polski – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Z każdym rokiem przybywa urządzeń nowej generacji, dzięki którym ruch kolejowy prowadzony jest sprawnie i bezpiecznie. Nowoczesne systemy sterowania to lepsze warunki do obsługi pociągów pasażerskich oraz transportu towarów – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Sprawniejsze przejazdy na linii kolejowej między Opolem a Nysą (nr 287) zapewni budowa nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem na stacjach Komprachcice, Szydłów i Łambinowice. Układanie drogi przebiegu pociągów na tych trzech stacjach będzie odbywało się z jednego miejsca tj. ze stacji Łambinowice. Na stacji Komprachcice wybudowany zostanie peron nr 2, co umożliwi mijanie się pociągów pasażerskich. Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewnią nowe urządzenia przejazdowe na przejazdach kolejowo-drogowych.

W Grabownie Wielkim lokalne centrum sterowania rozszerzy zakres działalności. Pracownicy kolei będą zdalnie prowadzić ruch na stacjach Międzybórz Sycowski, Bukowina Sycowska i Twardogóra (linia kolejowa Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie, nr 355) oraz stacji Dobroszyce (linia kolejowa Oleśnica – Chojnice (nr 281). Systemy na bieżąco będą monitorować sytuację na torach, a dzięki centralizacji będzie lepszy nadzór nad ruchem pociągów. W ramach inwestycji zostaną przebudowane urządzenia na stacjach i przejazdach kolejowo-drogowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudują urządzenia sterowania ruchem kolejowym na odcinku Radom – Dęblin (linia kolejowa nr 26). Powstanie centrum sterowania Jedlnia Letnisko, które będzie odpowiedzialne za bezpieczny i sprawny ruch pociągów na stacjach Jedlnia Letnisko, Pionki, Żytkowice i Garbatka Letnisko. Nadzorem objęty będzie odcinek o łącznej długości ok. 25 km między Radomiem a Dęblinem.

Na stacji Rząsawa powstaną urządzenia zdalnego prowadzenia ruchu, które umożliwią zintegrowaną kontrolę nad stacjami Cykarzew, Brzeźnica nad Wartą i Biała Pajęczańska. Zwiększy się przepustowość, co wpłynie na efektywność wykorzystania linii kolejowej Częstochowa – Chorzew Siemkowice (nr 146). Jeden przejazd w miejscowości Kolonia Żurków zostanie wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego.

W nastawni na stacji Kobylnica (linia kolejowa Poznań Wschód – Skandawa, nr 353) zabudowana zostanie komputerowa nakładka (na obecne urządzenia przekaźnikowe), która umożliwi bezpieczne i sprawne przejazdy pociągów. Dyżurni ruchu będą nadzorować zdalnie przejazdy na stacji Biskupice Wielkopolskie. Przewidziano zabudowę nowych elementów systemu sterowania ruchem kolejowym, m.in. sygnalizatorów świetlnych i urządzeń kontroli. Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewnią także nowe urządzenia wraz z monitoringiem wizyjnym na przejeździe kolejowo-drogowym w obrębie stacji Biskupice Wielkopolskie.

Nastawnia na stacji Leszczyny (linia kolejowa Zabrze Makoszowy – Leszczyny, nr 149) zostanie wyposażona w nowoczesne urządzenia, które umożliwią zdalne sterowanie posterunkiem odgałęźnym Szczygłowice Kopalnia. System pozwoli na zwiększenie efektywności obsługi pociągów towarowych.

Równocześnie PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą prace zmierzające do podwyższenia prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej do końca 2025 roku. To pozwoli skrócić czas przejazdu z Warszawy do Krakowa i Katowic do niecałych dwóch godzin.

Podpisanie umowy na szlifowanie szyn w torze nr 1 i 2 oraz rozjazdów na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie jest elementem dostosowania CMK do najwyższych prędkości na polskiej sieci kolejowej. Zadanie będzie polegało na wyprofilowaniu szyn i rozjazdów, aby zapewnić parametry wymagane dla kolei dużych prędkości. Podczas prac ruch pociągów na CMK będzie utrzymany.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały 7 umów w tym:

6 umów w ramach projektu „Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów”:

  • „Zabudowa urządzeń sterowania zdalnego na stacjach Szydłów, Łambinowice oraz Komprachcice ze st. Łambinowice na linii kolejowej nr 287 Opole Zachodnie – Nysa”, termin realizacji III/IV kwartał 2024 r., wartość prac 26,3 mln zł netto;
  • „Zdalne sterowanie posterunkami na linii 355 i 281 ze stacji Grabowno Wielkie”, termin realizacji III kwartał 2025 r., wartość prac 23,7 mln zł netto;
  • „Zabudowa urządzeń zdalnego sterowania na linii kolejowej nr 26 dla sterowania ze st. Jedlnia Letnisko stacjami Jedlnia Letnisko, Pionki, Żytkowice i Garbatka Letnisko”, termin realizacji IV kwartał 2024 r., wartość prac 21 mln zł netto;
  • „Budowa urządzeń zdalnego sterowania na stacji Rząsawa wraz z włączeniem do sterowania stacji Rząsawa Cykarzew Brzeźnica nad Wartą i Biała Pajęczańska”, termin realizacji IV kwartał 2024 r., wartość prac 13,2 mln zł netto;
  • „Zabudowa nakładek komputerowych na stacji Kobylnica, Biskupice ze sterowania zdalnego z Kobylnicy”, który jest częścią projektu „Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów etap 2”, termin realizacji I kwartał 2025 r., wartość ok. 8,6 mln zł;
  • „Modernizacja urządzeń srk i przeniesienie sterowania z podg. Szczygłowice Kopalnia do stacji Leszczyny”, termin realizacji II kwartał 2024 r., wartość prac 6,5 mln zł netto.

oraz jedną umowę w ramach projektu pn. „Dostosowanie CMK do prędkości 250 km/h”:

  • „Szlifowanie szyn w torze nr 1 i 2 oraz rozjazdów na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie” termin realizacji III/IV kwartał 2024 r., wartość prac 20,2 mln zł netto.

Projekty są dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.