PKP PLK podpisały umowę na zaprojektowanie linii kolejowej w Dąbrowie Górniczej

PKP PLK podpisały umowę na zaprojektowanie linii kolejowej w Dąbrowie Górniczej

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mieć jeszcze lepszy dostęp do pociągów. Po latach zostanie odbudowany przystanek Dąbrowa Górnicza Tworzeń. Przystanek będzie połączony z drogą pieszo – rowerową na kładce wzdłuż al. Piłsudskiego i dostosowany do obsługi podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się. Komunikację ułatwią windy. Linia zostanie przedłużona do przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg, skąd kursują pociągi w stronę Częstochowy i Katowic. Projekt obejmie modernizację 3 km torów od Strzemieszyc do Huty Katowice oraz odbudowę 4 km torów i sieci trakcyjnej na odcinku od Huty Katowice do Gołonoga. Planowana jest przebudowa 6 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktu, przepustów). Bezpieczeństwo zwiększy modernizacja 3 i budowa 2 nowych przejazdów kolejowo-drogowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą prac projektowych w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”. Wartość zadania to 6 mln zł netto. Prace projektowe będą realizowane w latach 2024 – 2026. Budowę przewidziano na lata 2027 – 2029. Szacowana wartość całej inwestycji (prace projektowe i budowlane) to 116 mln zł.

Na liście podstawowej Programu Kolej+ w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.