PKP PLK planują kolejne inwestycje między Rzeszowem a Medyką

PKP PLK planują kolejne inwestycje między Rzeszowem a Medyką

Sprawniejszy ruch pociągów, lepsza dostępność, komfort i bezpieczeństwo oraz większe możliwości realizacji połączeń pasażerskich i towarowych – to cel kolejnej inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na Podkarpaciu. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego przedsięwzięcia na trasie Rzeszów – Medyka.

Linia kolejowa Rzeszów – Medyka jest fragmentem trasy E30 Kraków – Medyka. Odcinek linii między stolicą Małopolski i Podkarpacia został kompleksowo przebudowany w ostatnich latach zapewniając lepszą dostępność i poziom obsługi podróżnych. Kontynuacja przedsięwzięcia na podkarpackim odcinku linii – pozwoli dostosować trasę do nowych standardów.

Ogłoszone postępowanie przetargowe, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji prac na odcinkach Rzeszów – Przemyśl i Przemyśl – Medyka. Zakres dokumentacji obejmie m.in. tory wraz z siecią trakcyjną, rozjazdy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Istotną część prac projektowych stanowić będą również systemy dynamicznej informacji pasażerskiej oraz cyfrowej łączności kolejowej. Efektem przyszłej inwestycji ma być zwiększenie prędkości eksploatacyjnej pociągów pasażerskich do 160 km/h, a towarowych 120 km/h. Prace projektowe uwzględnią także elementy istotne dla ruchu towarowego.

Przetarg na opracowanie dokumentacji zaplanowano w ramach projektu pn: „Prace na linii kolejowej E30 Rzeszów – Medyka (granica państwa)”. Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu wykonawcą planowane jest w pierwszej połowie 2024 r.