PKP PLK: drążenie tunelu pod Łodzią ruszy najszybciej, jak to możliwe

PKP PLK: drążenie tunelu pod Łodzią ruszy najszybciej, jak to możliwe

Od ponad tygodnia zespół specjalistów dokonuje interwencji hiperbarycznej tarczy TBM Katarzyna, aby możliwie najszybciej wznowić drążenie tunelu. Niecałe dwa tygodnie po wznowieniu prac, duża tarcza ponownie przestała wiercić.

Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe przypomniał, że duża tarcza TBM Katarzyna w trakcie 9-miesięcznego postoju spowodowanego koniecznością wzmocnienia kamienic, przeszła pomyślnie wszystkie testy i badania techniczne. W piątek, 21 czerwca tarcza wznowiła drążenie, jednak po przebiciu ściany bloku postojowego przy ul. Mielczarskiego, duża tarcza TBM Katarzyna natrafiła na przeszkodę, wymuszającą postój.

Nie jest prawdą, że problemy przy drążeniu wynikają z pękających ścian budynków na trasie budowy tunelu. TBM nie znajduje się jeszcze pod żadną z kamienic, nie mógł więc naruszyć konstrukcji budynku. Wykonawca na bieżąco monitoruje stan nieruchomości. Oprócz tego, że wzmocniono pod nimi podłoże gruntowe, wdrożono również dodatkowe procedury bezpieczeństwa. W związku z przedłużającym się postojem tarczy TBM Katarzyna w bliskim sąsiedztwie zabudowań o niezadowalającym stanie technicznym wzmacniane są konstrukcje ścian kamienic przy ul. Legionów 57 i 59 od strony północnej. Po przejściu tarczy, elewacja budynków zostanie odtworzona – zaznaczył Wilgusiak.

Zwrócił uwagę, że stan instalacji wewnątrz budynków także jest monitorowany, a wykonawca nie odpowiada za szkody niespowodowane jego działaniem lub zaniechaniem, a także za zdarzenia losowe.

Przypadek zalania jednego z mieszkań był jednorazowy i wynikał z nieszczelności zaworu w innym lokalu. Po zidentyfikowaniu usterki, wykonawca wraz z zarządcą budynku usunął ją, choć nie był do tego zobowiązany, gdyż jest to obowiązek zarządcy nieruchomości – wyjaśnił Wilgusiak.

Przedstawiciel zarządcy infrastruktury dodał, że wykonawca jest w stałym kontakcie z właścicielami budynków.

Osoby poszkodowane ewentualnym uszkodzeniem mienia i naruszeniem innych wymogów dla realizacji inwestycji, mogą dochodzić odszkodowania zgodnie z przepisami prawa. Wnioski będą przekazywane do ubezpieczyciela wykonawcy. W przypadku uzasadnionych roszczeń, wdrożone zostaną odpowiednie działania naprawcze – zapewnił.

Rafał Wilusiak przypomniał, że aktualnie obowiązuje całkowity zakaz wejść do lokali.

Mieszkańcy mogą składać wnioski do wykonawcy o wejście do budynku. Będą informowani o możliwości wejść po wcześniejszym uzgodnieniu dni i godzin wizyt. Każdorazowo zgodę w tej sprawie wydaje kierownik budowy, mający na względzie bezpieczeństwo lokatorów – stwierdził przedstawiciel PKP PLK.

Termin zakończenia budowy tunelu i rozpoczęcie testów i odbiorów zaplanowano na czerwiec 2026 r. Uruchomienie pociągów planowane jest na rozkład jazdy od grudnia 2026 roku.