PKP LHS zakończyła inwestycję o wartości ponad 53 mln zł

PKP LHS zakończyła inwestycję o wartości ponad 53 mln zł

W kwietniu 2022 r. nastąpił odbiór prac budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa mijanki Zamość – Majdan LHS” – nowej inwestycji Spółki PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej.

Na stacji Zamość – Majdan LHS w ramach wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego wybudowano 5 torów o łącznej długości 6 km wraz z  rozjazdami wyposażonymi w nowoczesne urządzenia SRK, plac ładunkowy o pow. 14.000 m2 oraz drogę dojazdową. Ruch na stacji będzie kontrolowany za pomocą komputerowych urządzeń sterowania z nastawni LCS Zamość Bortatycze LHS, której budowę ukończono w 2018 roku. 

– Dzięki tej inwestycji nasi klienci będą mogli przewozić więcej ładunków w jeszcze szybszym czasie. Ponadto to kolejna inwestycja Spółki, która przyczyni się do wzrostu rozwoju gospodarczego naszego regionu –  mówi Zbigniew Tracichleb, prezes PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. 

 Celem inwestycji była poprawa jakości świadczonych usług, wzrost bezpieczeństwa prowadzenie ruchu pociągów oraz zapewnienie płynności ruchu kolejowego, dzięki której możliwe jest krzyżowanie pociągów na stacji. Dzięki możliwości załadunku i rozładunku towarów na stacji Zamość – Majdan LHS, wzrosły zdolności eksploatacyjne linii nr 65. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 53 mln zł.