PKP LHS wspiera szkolnictwo branżowe

PKP LHS wspiera szkolnictwo branżowe

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa podpisała z Zespołem Szkół w Sędziszowie list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy w zakresie szkolenia zawodowego uczniów dla potrzeb kolei.

Planowane nawiązanie bliższej współpracy ma na celu pozyskanie absolwentów, kształconych w Zespole Szkół w Sędziszowie do pracy w branży kolejowej. Szkoła w Sędziszowie w swojej ofercie edukacyjnej utworzyła między innymi klasy o profilu kolejowym tj. technik transportu kolejowego i mechanik pojazdów kolejowych, które występują jako jedyne kierunki kształcenia kolejowego w województwie świętokrzyskim.

– Celem współpracy Spółki ze szkołami branżowymi jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia pracy w zawodach związanych z koleją oraz zbudowanie świadomości czym jest szkoła branżowa – kształcąca specjalistów i umożliwiająca zdobycie stabilnego zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego – podkreśla Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP LHS

– W naszym technikum kształcimy uczniów w czterech zawodach. Z sukcesem realizujemy kształcenie na kierunkach: technik mechanik, technik informatyk, technik logistyk oraz najbardziej obleganym kierunku – technik transportu kolejowego. Mamy nadzieję, że absolwenci naszej szkoły już za trzy lata zasilą szeregi pracowników kolei. Cieszymy się bardzo, że nawiązujemy współpracę z PKP LHS, aby odpowiednio wykształcić przyszłych kolejarzy – zapewnia Grzegorz Pyzowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Sędziszowie. 

Spółka PKP LHS zachęca młodych ludzi do wyboru szkół branżowych zapewniających specjalistyczne wykształcenie.  Wspiera uczniów w zdobywaniu praktycznych umiejętności przygotowujących do wejścia na rynek pracy poprzez promowanie branżowych kierunków kształcenia, a także umożliwienie bezpłatnych praktyk czy staży zawodowych dla uczniów szkół branżowych.