PKP Intercity zmienia ceny biletów

PKP Intercity zmienia ceny biletów

PKP Intercity dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku – rosnących kosztów działalności: wyższych cen energii trakcyjnej czy modernizacji taboru i zapleczy technicznych oraz do oferty przewoźników regionalnych. Obecna aktualizacja to pierwsza systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014. Zmodyfikowany cennik zacznie obowiązywać od 13 stycznia 2022 roku.

Od ostatniej aktualizacji cen biletów istotnie zwiększyły się koszty działalności spółki – pomiędzy 2014 a 2020 rokiem wzrost w tym zakresie wyniósł ponad 30% w przeliczeniu
na pasażera. O ponad 140% wzrosły koszty związane z remontami taboru kolejowego oraz stacji postojowych (*w przeliczeniu na jednego pasażera). Znacząco wzrosły ceny energii trakcyjnej – o około 65%*. W ostatnich latach ceny biletów aktualizowali przewoźnicy regionalni. Doprowadziło to do sytuacji, w której bilety na pociągi dalekobieżne (w niektórych relacjach) były tańsze od biletów na połączenia przewoźników regionalnych operujących na tych samych trasach, którzy mieli dłuższe czasy przejazdu. Konieczne było zatem urealnienie cennika oraz dostosowanie
go do sytuacji rynkowej.

Nowe ceny bazowe i większe obniżki na bilety promocyjne

Ceny biletów PKP Intercity obowiązujące od 13 stycznia br. podzielone będą nadal według pięciu progów. Pierwsze trzy to cena bazowa z upustem 15, 30 i 45%. Dotychczas rabat był niższy i wynosił 10, 20 i 30%. Ostatnie dwa progi (obowiązują wyłącznie w pociągach kategorii EIP i EIC) to stała oferta „Promo Plus” i „Super Promo”.

 EIP
do 13.01
EIP
od 13.01
EIC
do 13.01
EIC
od 13.01
IC i TLK
do 13.01
IC i TLK
od 13.01
Cena bazowa150,00 zł169,00 zł139,00 zł149,00 zł60,00 zł69,00 zł
I próg promocyjny135,00 zł143,65 zł125,10 zł126,65 zł54,00 zł58,65 zł
II próg promocyjny120,00 zł118,30 zł111,20 zł104,30 zł48,00 zł48,30 zł
III próg promocyjny105,00 zł92,95 zł97,30 zł81,95 zł42,00 zł37,95 zł
Promo Plus77,00 zł70,00 zł73,00 zł65,00 zł
Super Promo49,00 zł49,00 zł49,00 zł49,00 zł

 

Multiprzejazdy w środku tygodnia

Od 13 stycznia br. dostępna będzie nowa oferta Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max. Będzie ona obowiązywała od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek i umożliwi dowolną liczbę przejazdów w tym czasie. Wybierając Multiprzejazd będzie można podróżować pociągami kategorii TLK i IC w 2. klasie za 119 zł i w 1. klasie za 159 zł. Natomiast Multiprzejazd Max obejmuje wszystkie pociągi PKP Intercity. Bilet na podróże w 2. klasie kosztuje 239 zł, a w 1. klasie – 396 zł. Przestaje obowiązywać oferta biletów weekendowych, których celem było zachęcenie podróżnych do korzystania z kilku przejazdów, zwłaszcza w soboty. Dane sprzedażowe pokazały, że najczęściej były one wykorzystywane na podróż tam i z powrotem w szczytach przewozowych.

Zmiany w Bilecie Taniomiastowym

W styczniu zmniejszy się liczba relacji, na których obowiązywał Bilet Taniomiastowy. Wprowadzona kilka lat temu oferta proponowała obniżone ceny na przejazdy trasami
w trakcie remontu. Po zakończeniu modernizacji linii kolejowych znacząco skróciły się na nich czasy przejazdu oraz poprawiły się warunki podróżowania. Aktualizacja cenników obejmie także bilety okresowe.

W najbliższych latach standard podróżowania pociągami przewoźnika będzie nadal systematycznie rósł. PKP Intercity rozszerzyło swoją strategię rozwoju i inwestycji z perspektywą do 2030 roku. Z 19 do 27 mld zł zwiększają się środki, jakie spółka zainwestuje do końca obecnej dekady w nowoczesny tabor i infrastrukturę. Przewoźnik ogłosił już postępowanie na zakup 16 lokomotyw hybrydowych, które mają jak wynika z przedstawionych tras mają kursować m.in.: do Szczecina czy Zagórza