PKP Intercity z przetargiem na nowy system zarządzania rozkładem jazdy

PKP Intercity z przetargiem na nowy system zarządzania rozkładem jazdy

PKP Intercity ogłosiło przetarg na zakup systemu planowania i obsługi rozkładu jazdy. Wdrożenie nowego systemu pozwoli na optymalizację całego procesu wewnątrz spółki, co przełoży się na dalsze podnoszenie jakości usług oferowanych przez przewoźnika.

Według planów, w 2030 roku PKP Intercity będzie uruchamiać około dwa razy więcej pociągów niż obecnie. Spółka szacuje, że praca eksploatacyjna ma wzrosnąć do tego czasu z około 64,5 mln pockm notowanych obecnie do poziomu około 113,2 mln pockm rocznie. W perspektywie 2030 roku PKP Intercity planuje zapewnić pasażerom przejrzysty, powtarzalny rozkład jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę. Pomocne w tym będzie wdrożenie nowego systemu planowania i obsługi rozkładu jazdy, na którego zakup PKP Intercity ogłosiło właśnie przetarg.

Nowy system będzie składał się z kilku części. Umożliwi on tworzenie rozkładów jazdy w różnych perspektywach czasowych i przygotowanie informacji dla pasażerów. Nie mniej ważne części dotyczą obiegowania taboru przewoźnika i komunikacji między systemami, w tym z systemami zagranicznymi. Nowe narzędzie informatyczne usprawni także przepływ informacji wewnątrz spółki i wykorzystywanie danych dot. rozkładu jazdy. Z systemu będą korzystać pracownicy różnych komórek organizacyjnych PKP Intercity, którzy wspólnie są odpowiedzialni za projektowanie i realizację rozkładu jazdy.

Zamówienie obejmuje przygotowanie analiz procesów, a na ich podstawie stworzenie koncepcji i wdrożenie systemu. Wyłoniony w przetargu dostawca rozwiązania, będzie również odpowiedzialny za przeszkolenie różnych grup pracowników, którzy będą korzystać z nowego rozwiązania informatycznego.

– Wdrażając w życie strategię inwestycyjną, planujemy szerokie zakupy i modernizację taboru. Nie możemy przy tym zapomnieć o efektywnych i nowoczesnych narzędziach, które pozwolą na jego najlepsze wykorzystanie. Nowy system to nie tylko duży krok w kierunku realizacji strategii, lecz także optymalizacja procesów w spółce i udostępnienie naszym specjalistom nowego, dogodnego narzędzia pracy – podkreśla Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 267 tygodni od dnia zawarcia umowy w podziale na VII etapów.

Etap I o analiza biznesowa, opracowanie dokumentacji: koncepcja rozwiązania, architektura rozwiązania logiczna i techniczna oraz koncepcja techniczna -nie później niż 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Etap II to przygotowanie modułu komunikacyjnego z systemem SKRJ/Octopus –nie później niż 83 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Etap III to międzynarodowy Rozkład Jazdy (wraz z obsługą zarysu) i komunikacja z systemami zewnętrznymi –nie później niż 103 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Etap IV – tworzenie sieci krajowej, tworzenie rozkładu jazdy –nie później niż 125 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Etap V to budowa Modułu obiegowego wraz z komunikacją z modułem rozkładowym –nie później niż 165 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Etap VI – tworzenie zamówień i komunikacja z systemem Octopus polegająca na wysyłaniu danych do WebService SKRJ oraz z innymi systemami wskazanymi w OPZ –nie później niż215 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Etap VII – usługi Utrzymania – 52 tygodnie od dnia zakończenia ostatniego z Etapów.

Etap VIII –usługi Rozwoju- w trakcie każdego z Etapów z wyjątkiem Etapu I.

Na oferty przewoźnik czeka do 12 września 2022 r.