PKP Intercity z ofertami na przebudowę stacji postojowej Kraków Główny Zachód [WIZUALIZACJE]

PKP Intercity z ofertami na przebudowę stacji postojowej Kraków Główny Zachód [WIZUALIZACJE]

Trzy firmy zgłosiły się w przetargu PKP Intercity na gruntowną przebudowę bocznicy kolejowej Kraków Główny Zachód. Dwie oferty zmieściły się w budżecie zaplanowanym na realizację inwestycji.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik przeznaczył kwotę 41 982 883,75 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.- 44 765 166,12 zł brutto
  • Mostostal Kraków S.A. – 60 207 270,00 zł brutto
  • Przedsiębiorstwo  Budowalno-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o. – 30 919 790,18 zł brutto.

Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity Kraków Główny Zachód przy ul. Składowej 17 ma na celu podniesienie standardu utrzymania taboru. Każdego dnia przygotowywanych do trasy jest tam kilkadziesiąt pociągów przewoźnika. W efekcie przebudowy i modernizacji stacji postojowej zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów, poprawiona zostanie gospodarka wodna obiektu oraz możliwe będzie kompleksowe czyszczenie taboru i przygotowanie do trasy pociągów wyjeżdżających z Krakowa.

Postępowanie przetargowe na przebudowę krakowskiej stacji postojowej zakłada realizację prac w ramach trzech głównych zadań. Pierwsze z nich – przebudowa sieci sprężonego powietrza oraz przebudowa instalacji wodnej i budowa stacjonarnej instalacji do odfekalniania wagonów jest elementem projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00] i będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pozostałe dwa zadania obejmują przebudowę sieci i urządzeń grzewczych oraz zasilania składów pociągów, a także oświetlenia i sieci trakcyjnej czy przebudowę budynku warsztatowo-magazynowego do obsługi wagonów. Na realizację całej inwestycji wykonawca będzie mieć maksymalnie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.