PKP Intercity z ofertami na przebudowę i rozbudowę bocznicy w Szczecinie

PKP Intercity z ofertami na przebudowę i rozbudowę bocznicy w Szczecinie

PKP Intercity otrzymało 10 ofert od wykonawców w postępowaniu na przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi.

W zakres robót wchodzi m.in.: budowa budynku o funkcji usługowej biurowo –warsztatowej, budowa hali do napraw i przeglądu taboru kolejowego z kanałami rewizyjnymi i stanowiskiem dla podnośników Kutruffa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną czy budowa hali na potrzeby myjni z budynkiem zaplecza. Wykonawca będzie musiał również wybudować trzy nowe tory nr 206, nr 207 i nr 208 oraz tor wyciągowego nr 211 od strony nastawni SPC. Dodatkowo wykonany zostanie kanał przeglądowy w systemie zaprojektuj i wybuduj o długości 200 m w torze nr 201 oraz dostarczone i zamontowane stanowisko do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym.

Na realizację tej inwestycji przewoźnik przewidział 134 710 202,70 zł brutto. Spośród nadesłanych ofert dziewięć znalazło się poniżej tej kwoty, natomiast jedna nieznacznie przewyższa budżet. Najtańszą ofertę – 89 916 410,06 zł brutto – złożył Torpol, natomiast najdroższą konsorcjum ALUSTA (lider) oraz  POZBUD (partner), które prace wyceniło wyceniła na 138 649 466,03 zł brutto.

Oferty złożyli również konsorcjum ALSTAL GRUPA Budowlana i ALSTAL Investment, Trakcja, Porr, Mostostal Warszawa, konsorcjum Torkol i Przedsiębiorstwo Concret, konsorcjum Roverpol i Rover Infraestructuras, konsorcjum BSI Construction i TORMEL oraz konsorcjum HOCHTIEF i przedsiębiorstwo AGAT.

Choć początkowo przy wyborze oferty PKP Intercity miało kierować się dwoma kryteriami: ceną i terminem realizacji inwestycji, ostatecznie przewoźnik postanowił wybierać wykonawcę biorąc pod uwagę najniższą cenę brutto.

Termin realizacji Inwestycji został określony na dzień 31 października 2023 r.