PKP Intercity z ofertą na świadczenie usług gastronomicznych w pociągach

PKP Intercity z ofertą na świadczenie usług gastronomicznych w pociągach

PKP Intercity otworzyło ofertę w przetargu na świadczenie usług gastronomicznych i obsługę podróżnych na pokładach wybranych pociągów uruchamianych przez przewoźnika. Tak jak w poprzednich latach, zgłosiła się tylko spółka Wars.

Przewoźnik, na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 45 807 999,01 zł brutto z prawem opcji. Spółka Wars złożyła ofertę odpowiednio w wysokości 35 718 480,30zł brutto dla zamówienia podstawowego oraz 43 139 091,63 zł brutto z prawem opcji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej dla podróżnych w pociągach PKP Intercity, z  wykorzystaniem infrastruktury gastronomicznej  we wskazanych przez przewoźnika pociągach kategorii EIP, EIC, EC, IC oraz TLK (z wyjątkiem tych pociągów PKP Intercity kategorii IC oraz kategorii TLK, w których składzie nie ma wagonu gastronomicznego lub miejsca gastronomicznego) kursujących w ramach rozkładu jazdy

Umowa przewiduje także przygotowanie i wydawanie poczęstunków podróżnym pociągów kategorii EIP, EIC i EC jak również przygotowanie i wydawanie posiłków awaryjnych i posiłków promocyjnych we wskazanych przez zamawiającego pociągach kategorii EIP, EIC, EC, IC oraz TLK, w których świadczona jest usługa.

Do zadań wykonawcy będzie również zapewnienie podróżnym możliwości korzystania z usługi sprzedaży mobilnej produktów spożywczych (z wyjątkiem napojów alkoholowych) we wskazanych przez zamawiającego pociągach kategorii TLK oraz IC, w których składzie nie ma wagonu gastronomicznego lub miejsca gastronomicznego oraz na wskazanych przez PKP Intercity odcinkach;

Zamawiający przewiduje zastosowanie  prawa  opcji polegającego na możliwości zlecenia usługi zapewnienia  ciągłości Usługi  gastronomicznej  wynikającej  z  zamówienia  podstawowego,  do maksymalnie 20% wartości zamówienia podstawowego.