PKP Intercity z odpowiedziami od firm na wdrożenie usługi Voicebot oraz Chatbot

PKP Intercity z odpowiedziami od firm na wdrożenie usługi Voicebot oraz Chatbot

W marcu PKP Intercity opublikowało zapytanie, w którym zwróciło się do zainteresowanych podmiotów z prośbą o udzielenie informacji cenowej dotyczącej dostawy i wdrożenia usługi Voicebot oraz Chatbot wraz ze wsparciem wykonawcy na okres 24 miesięcy. Jak się dowiedzieliśmy, na zapytanie odpowiedziało 6 firm.

– Postępowanie zostanie ogłoszone po zakończeniu wymaganych analiz oraz przygotowaniu dokumentacji koniecznej do uruchomienia przetargu – poinformowała Agnieszka Serbeńska z zespołu prasowego PKP Intercity.

Wybrane funkcje systemu

System musi być dostępny dla użytkowników poprzez Internet całodobowo, z całodobowym wsparciem wykonawcy i umożliwiać trwałe zapisy w logach informacji dot. m.in. aktywności w celu dokumentowania działań, zmian danych.

Czas interakcji zwrotnej/udzielenia odpowiedzi zarówno w kanale głosowym jak i tekstowym nie powinien być dłuższy niż 2 sekundy.

System nie może opierać decyzji użytkownika jedynie na pytaniach zamkniętych. Przeprowadzenie rozmowy ma odbywać się w oparciu o uzyskane w trakcie dialogu informacje a w przypadku braku realizacji procesu przez BOTa, dystrybucję połączenia do odpowiedniej grupy Agentów, na podstawie trafnej klasyfikacji tematu i zakresu rozmowy.

Oprogramowanie ma w oparciu o zaimplementowane strategie udzielać zdefiniowanych informacji zwrotnych zarówno w kanale głosowym jak i tekstowym dotyczących:  rozkładu jazdy pociągów krajowych (wyszukiwanie połączeń po nazwach miast, stacjach bezpośrednich i pośrednich, cena bazowa biletów, rodzaj wagonu, kategoria pociągu, komunikaty dotyczące ofert i rozkładu jazdy pociągów) czy np. podanie statusu reklamacji.

System ma posiadać funkcję rozpoznawania mowy w formie swobodnej tzw. free-speech, co oznacza, że możliwa jest pełna transkrypcja mowy na tekst (całej wypowiedzi) oraz ma rozpoznawać mowę swobodną w języku polskim (język podstawowy) oraz dawać możliwość dodania obsługi kolejnych języków, w tym minimalnie: angielski, niemiecki, czeski, ukraiński, rosyjski.

Aplikacja musi być dostępna w języku polskim lub angielskim, co oznacza, że wszelkie komunikaty, powiadomienia, alerty, elementy interfejsu użytkownika muszą być w języku polskim lub angielskim.

PKP Intercity oczekiwało aby wykonawca świadczył wsparcie przez 24 miesiące w trybie 24/7, które ma polegać na wykonywaniu wszelkich działań prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych, mających na celu utrzymanie dostępności systemu.