PKP Intercity wybrało firmę do kompleksowej obsługę manewrowej w czasie wakacji

PKP Intercity wybrało firmę do kompleksowej obsługę manewrowej w czasie wakacji

PKP Intercity rozstrzygnęło postępowanie na świadczenie kompleksowej obsługi manewrowej wagonów i składów pociągów przewoźnika na posterunkach Gdynia Główna, Lębork i Hel. Wykonawcą została spółka RailTrans Poland ze Szczecina.

Przewoźnik na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto z prawem opcji 698 713,80 zł.

O udzielenie zamówienia ubiegało się dwóch wykonawców:

  • RailTrans Poland 730 620,00 zł brutto
  • Zakłady Usługowe Południe 1 567 179,90 zł brutto

Zgodnie z zapisami SWZ przeprowadzona została aukcja elektroniczna. Po niej 100 pkt otrzymała oferta RailTrans Poland, zaś 45,97 pkt oferta Zakładów Usługowych Południe.

Świadczenie usług manewrowych obejmować będzie:

  • wykonywanie prac manewrowych drużynami manewrowymi wykonawcy w obsadzie jedno- lub dwuosobowej przy użyciu lokomotyw manewrowych i pociągowych PKP Intercity i/lub wykonawcy polegających na podstawianiu i odstawianiu z/do stacji postojowych składów pociągów pasażerskich uruchamianych przez przewoźnika, zmianach w zestawieniu pociągów (przeformowanie składu pociągu), włączaniu i wyłączaniu wagonów dodatkowych oraz łączeniu i rozłączaniu lokomotyw pociągowych ze składem wagonów, jak również wykonywanie doraźnie realizowanych potrzeb prac manewrowych w parkach odstawczych taboru, na torach stacyjnych, przy obsłudze punktów utrzymania taboru.
  • sprzęganie i rozprzęganie grup wagonów polegające na włączeniu i/lub włączeniu wagonu/grupy wagonów z/do pociągu. W zakresie sprzęgnięcia/rozprzęgnięcia grupy wagonów zawarte jest sprzęgnięcie i rozprzęgnięcie lokomotyw.
  • wykonywanie prac manewrowych w obsadzie jednoosobowej podczas odstawiania składu EZT do odfekalniania, wodowania.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie we własnym zakresie normali, tj. wkrętów, śrub, nakrętek, zawleczek, smarów itp. oraz niezbędnych pomieszczeń wraz z mediami, w tym socjalnych, dla swoich pracowników.