PKP Intercity unieważniło przetarg na wynajem lokomotyw i drużyn trakcyjnych

PKP Intercity unieważniło przetarg na wynajem lokomotyw i drużyn trakcyjnych

PKP Intercity nie otrzymało żadnych ofert w przetargu na wykonywanie pociągowej i pozapociągowej obsługi trakcyjnej lokomotywami wykonawcy na rzecz przewoźnika.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia było zlecanie przez narodowego przewoźnika wykonania obsługi trakcyjnej na terenie całego kraju w następującym zakresie:

  • najem lokomotyw elektrycznych z prędkością eksploatacyjną nie mniejszą niż 125 km/h,
  • najem lokomotyw elektrycznych wielosystemowych z prędkością eksploatacyjną nie mniejszą niż 160 km/h,
  • obsługę trakcyjną lokomotywami elektrycznymi z drużyną trakcyjną na terenie całego kraju,
  • obsługę trakcyjną lokomotywami PKP Intercity.

Od wykonawcy przewoźnik oczekiwał:

  • zapewnienia pojazdów trakcyjnych sprawnych technicznie, posiadających wszystkie niezbędne świadectwa, w szczególności świadectwa typu wydane Urząd Transportu Kolejowego oraz ważne świadectwa sprawności technicznej,
  • zapewnienia, że pracownicy drużyn trakcyjnych posiadają wszystkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje,
  • wykonywania usług trakcyjnych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i regulaminami

PKP Intercity wymagało wysokiej dyspozycyjności. Zamówienia na wykonanie doraźnej usługi trakcyjnej miały być składane co najmniej 12 godzin przed planowanym terminem realizacji usługi, za wyjątkiem zamówienia na udostępnienie lokomotyw elektrycznych do obsługi pociągów o prędkości 160 km/h.

Przewoźnik planował rozpoczęcie realizacji zamówienia od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, które nie mogło przekroczyć 8 051 472 zł netto.