PKP Intercity unieważniło przetarg na wdrożenie systemu CRM

PKP Intercity unieważniło przetarg na wdrożenie systemu CRM

Jedyna złożona oferta okazała się za wysoka i PKP Intercity unieważniło postępowanie na zakup systemu CRM (Customer Relationship Management).

Na realizację zamówienia spółka zamierzała przeznaczyć 6 530 654,25 zł brutto. Jedyną ofertę w wysokości 9 242 375,47 zł brutto złożyła warszawska spółka YetiForce.

Ze względu na okoliczność, iż oferta znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od badania i oceny oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej i postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty, uznając, że nie zwiększy kwoty – czytamy w komunikacie PKP Intercity.

W ocenie poprzedniego zarządu PKP Intercity, system CRM miał zmienić oblicze komunikacji między przewoźnikiem a jego klientami. Obsługa zgłoszeń podróżnych miała być szybsza i lepiej dopasowana do ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, dzięki centralizacji kanałów informacyjnych, komunikacja z podróżnymi zostałaby uproszczona i spersonalizowana.

Nowy system miał pozytywnie wpłynąć na jakość treści informacyjno-promocyjnych przekazywanych podróżnym. Pasażerowie otrzymywaliby informacje o ciekawych promocjach oraz atrakcyjnych kierunkach podróży, dostosowanych do ich preferencji. CRM miał pomóc również zwiększyć rolę automatyki w procesach sprzedażowych, marketingowych i obsłudze podróżnych, a także stanowić istotne wsparcie w pracach analitycznych, tworzeniu zindywidualizowanych prognoz i raportów.

Planowano, aby CRM został zintegrowany z kilkudziesięcioma systemami oraz bazami danych PKP Intercity.