PKP Intercity sprzedaje 60 wagonów pasażerskich

PKP Intercity sprzedaje 60 wagonów pasażerskich

PKP Intercity ogłosiło postępowanie dotyczące sprzedaży  60 wagonów pasażerskich w trybie licytacji elektronicznej z podziałem na 5 odrębnych zadań.

Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 30 tys zł. Termin przesyłania wniosków o dopuszczenie do licytacji upływa 3 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.

Zadanie 1 obejmuje sprzedaż wagonów serii 110Ac (12 szt.), 112Am (4 szt.) oraz po jednym GORL81, 111Ah oraz 111Ay, które stoją w Gdyni i Szczecinie. Przewoźnik sprzedaje wagony w całości ze względu na udział pojazdów w wypadkach lub z powodu zużycia eksploatacyjnego.

Zadanie 2 obejmuje sprzedaż wagonów serii 110Ac (4 szt.), 112Ag (3 szt.), 111Ah (2 szt.), BAUT86 (2 szt.) oraz po jednym 111Aw, 141A, YB, 111Ap, GORL79, 154Aa, Z1BBerl, które oczekują na nabywcę w Krakowie a dwa ostatnie w Katowicach. PKP Intercity sprzedaje pojazdy ze względu na zużycie eksploatacyjne oraz po pożarze.

Zadanie 3 dotyczy sprzedaży wagonów serii 110Ac (3 szt.), 141A (2 szt.), YB (2 szt.), 111Ag (2 szt.) oraz po jednym wagonie 111A, 112Ar, BAU86, 111Arow, 111Ay, 111Ah, 111Ap. Spółka chce się pozbyć wagonów ze względu na zużycie eksploatacyjne czy np. uszkodzenia manewrowe.

Zadanie 4 dotyczy sprzedaży wagonów serii GORL79 (3 szt.), 111Ah (2 szt.) oraz jeden 111As. Pojazdy stoją w Przemyślu i Lubinie a zbywane ze względu na zużycie eksploatacyjne.

Zadanie 5 dotyczy sprzedaży jednego wagonu serii YB stojącego we Wrocławiu.