PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej

PKP Intercity wybrało ofertę PKP Energetyki na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierza przeznaczyć kwotę 6 965 375 110,34 zł brutto razem z prawem opcji.

Oferta spółki PKP Energetyka z prawem opcji wyniosła 5 498 006 454,13 zł brutto, a bez prawa opcji 3 547 100 938,15 zł brutto.

Usługa kompleksowa świadczona będzie na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną w następujących kategoriach pociągów: pociągi kwalifikowane, pociągi pospieszne, pociągi służbowe, przewozy pojazdów trakcyjnych „luzem” oraz inne pociągi uruchamiane przez odbiorcę.

Prognozowaną wielkość zapotrzebowania PKP Intercity na Energię Trakcyjną w 2023 r. wynosi 733 426,81 MWh oraz 755 782,82 MWh w 2024 r.

PKP Intercity posiada 330 pojazdy trakcyjnych wyposażonych we wskaźniki pomiarowe. Dodatkowo sześć jednostek ED74 jest przewidziany do opomiarowania. Trwa już przetarg aby wyposażyć 10 lokomotyw EU44 w podobne urządzenia.

Decyzję o ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji PKP Intercity będzie musiało przekazać sprzedawcy w formie pisemnej nie później niż 1 kwietnia 2024 r.