PKP Intercity Remtrak wzbogaci się o maszyny do obróbki kół i zestawów kołowych

PKP Intercity Remtrak wzbogaci się o maszyny do obróbki kół i zestawów kołowych

Idzikowicki oddział PKP Intercity Remtrak wzbogaci się o 6 maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych taboru kolejowego. Urządzenia trafią do zakładu na zasadzie leasingu dzięki współpracy PKP Intercity Remtrak ze spółką ARP Leasing. Umowa opiewa na blisko 18 mln zł. Za zamówienie realizowane w ramach III etapu rozbudowy oddziału spółki w Idzikowicach odpowiada Rafamet Kuźnia Raciborska.

Dalsze podnoszenie jakości napraw taboru kolejowego i usług świadczonych w tym zakresie przez PKP Intercity – to główny cel trwającej rozbudowy zakładu PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach. Jej trzeci etap, obejmuje m.in. budowę dwóch hal naprawczych, w tym hali, w której będą wykonywane naprawy zestawów kołowych i wózków.

To z myślą o wyposażeniu tego obiektu PKP Intercity Remtrak podpisał ze spółką Rafamet Kuźnia Raciborska wartą niemal 18 mln zł umowę na leasing długoterminowy sześciu maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych do taboru kolejowego. Urządzenia zostaną wyleasingowane na okres 120 miesięcy dzięki wsparciu partnera PKP Intercity – ARP Leasing, spółki powołanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu, skupiającej się głównie na leasingu maszyn i urządzeń specjalistycznych.

– Unowocześnienie kolei i zapewnienie pasażerom odpowiedniego poziomu komfortu i bezpieczeństwa podróży ma dla nas priorytetowe znaczenie. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki inwestycjom w zakup nowego i modernizację istniejącego taboru, a także w zaplecza techniczne – co pozwoli na utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego lokomotyw i wagonów już eksploatowanych, jak i tych, które wkrótce dostarczą polskie przedsiębiorstwa. Rozwój oddziału w Idzikowicach to dobra wiadomość tak dla pasażerów, jak i samego regionu, który zyska kolejne, jakże cenne miejsca pracy  – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Rozbudowa oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach pozwoli na urynkowienie spółki i rozszerzenie jej dotychczasowych kompetencji. Inwestycja, której istotnym elementem jest nowo podpisana umowa, pozwoli na szybszą i sprawniejszą naprawę użytkowanego taboru oraz większą niezależność PKP Intercity od zewnętrznych firm naprawczych – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Podpisany kontrakt zakłada dostawę i uruchomienie maszyn, a także przeszkolenie z ich obsługi pracowników PKP Intercity Remtrak. Pierwsza z nich trafi do zakładu w Idzikowicach na początku października 2019 r., a pozostałe do grudnia 2020 r.

– Zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanego taboru jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa. Zakup nowych, specjalistycznych maszyn sprawi, że będziemy mogli dokonywać najważniejszych napraw na poziomie P4 oraz P5 i to w ramach jednej Grupy Kapitałowej – mówi Zbigniew Ciemny, prezes PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

Na mocy umowy zakład w Idzikowicach zostanie wyposażony m.in. w stanowisko pomiarowe pozwalające dokonać pomiarów wszystkich rodzajów zestawów kołowych stosowanych przez PKP Intercity, a także różnego rodzaju tokarki przeznaczone do obróbki piast kół, osi kolejowych i przedmiotów o skomplikowanych kształtach, przetaczania tarcz hamulcowych czy obróbki profili kół zestawów kołowych.

Kontrakt zawarty z Rafamet to kolejna umowa na dostawę maszyn do oddziału w Idzikowicach podpisana w ostatnim czasie przez PKP Intercity Remtrak. Zakład zostanie wyposażony również w dwie prasy do montażu i demontażu kół, tarcz hamulcowych i zestawów kołowych oraz wyważarkę do zestawów kołowych w poziomie posadzki, stosowanych w wagonach i lokomotywach eksploatowanych przez PKP Intercity. Umowy podpisane ze spółkami Hydrapress i Climat opiewają łącznie na kwotę 3 mln zł.

Modernizacja postępuje

Trwający od września 2019 r. trzeci etap modernizacji oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach zakłada budowę dwóch hal naprawczych. Oprócz hali, w której będą wykonywane naprawy zestawów kołowych i wózków, powstanie drugi obiekt, przeznaczony do realizacji napraw lokomotyw i wagonów. W ramach wartego aż 135 mln zł brutto zadania inwestycyjnego powstaną dodatkowo budynek warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostyczny, akumulatorownia, portiernia oraz magazyny na podzespoły, części, materiały, gazy techniczne, oleje i smary. Przebudowa i rozbudowa czeka również zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturę techniczną oraz istniejący układ torowy. Realizacja zadania przypadła konsorcjum firm, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo AGAT S.A., a partnerem Hochtief Polska S.A. Zakończenie prac zaplanowano na styczeń 2021 r.

Nowo powstające hale na terenie zakładu w Idzikowicach będą dysponowały szeregiem specjalistycznych stanowisk naprawczych. Zostaną w nich zamontowane m.in. tokarki do regeneracji profili kół, prasy do zestawów czy linie do naprawy maźnic. Do naprawy wózków pojazdu posłużą stanowiska tworzące ciąg technologiczny do obsługi poziomu utrzymania P4 i P5, czyli od rozbiórki, poprzez mycie, pomiary i weryfikację, po montaż, regulację i próby wstępnych nacisków zmontowanych wózków. W razie konieczności posłużą również naprawie, regeneracji lub wymianie na nowe.

Więcej zadań i miejsc pracy

Zakończenie modernizacji oddziału w Idzikowicach pozwoli znacząco zwiększyć liczbę wykonywanych przez PKP Intercity Remtrak przeglądów na czwartym i piątym poziomie utrzymania. Stały rozwój zakresu prac świadczonych przez zakład umożliwi zaspokojenie około 90% potrzeb PKP Intercity w zakresie przeglądów P4 i do 25% przeglądów P5 wagonów, jak również około 60% przeglądów okresowych lokomotyw elektrycznych oraz niemal wszystkich prac przy zestawach kołowych. Inwestycja ma również istotne znaczenie z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Docelowo pracę w oddziale na terenie Idzikowic znajdzie od 400 do 450 nowych pracowników, co przełoży się łącznie na ponad 800 miejsc pracy.