PKP Intercity przypomina o zmianach w rezerwacji miejsc do biletów okresowych

PKP Intercity przypomina o zmianach w rezerwacji miejsc do biletów okresowych

Wraz ze zmianą rozkładu jazdy od 9 czerwca PKP Intercity wprowadza zmiany w obowiązku rezerwacji miejsc w wybranych pociągach. Zniesienie dotychczasowych zasad przyniesie udogodnienia zwłaszcza dla pasażerów korzystających z przejazdów na długich odcinkach.

Elektryczne zespoły trakcyjne

PKP Intercity w swojej flocie posiada różne typy pojazdów, dzięki którym realizowane są połączenia w ramach rozkładu jazdy. Oprócz klasycznych składów wagonowych w parku taborowym przewoźnika znajdują się także pojazdy typu elektrycznych zespołów trakcyjnych, tj. składy na stałe połączone bez możliwości dostawiania kolejnych wagonów. Należą do nich pojazdy typu ED160 Flirt, ED74 (potocznie zwane Edytami), pojazdy typu ED161 Dart, czy nowoczesne pojazdy typu ED250 (Pendolino).

Zmiana, którą wprowadza PKP Intercity od 9 czerwca dotyczy przejazdów na podstawie biletów okresowych. Do 8 czerwca br. włącznie pasażerowie posiadający taki bilet, chcąc skorzystać z przejazdu składami zespolonymi (Flirt, Dart, ED74 czy spalinowe zespoły trakcyjne) musieli pobierać za każdym razem rezerwację miejsca w systemie PKP Intercity, co przy regularnych, codziennych podróżach na krótkich trasach prowadziło do pobierania tych dokumentów na cały okres przedsprzedaży (PKP Intercity prowadzi 30-dniową przedsprzedaż na połączenia krajowe). W efekcie, w przypadku zmiany planów często skutkowało to blokowaniem miejsca w pociągu mimo braku podróżnego na pokładzie pojazdu. Zmiana wprowadzona od 9 czerwca br. zapewni zaś większą elastyczność w zakresie korzystania z usług PKP Intercity na podstawie biletów okresowych. Podróżni będą mogli odbywać przejazd bez konieczności pobierania rezerwacji miejsca w pociągach zespolonych Flirt, ED74 i spalinowych zespołach trakcyjnych – czyli na takich samych warunkach jak w pociągach zestawionych klasycznie z lokomotywy i wagonów. Jeśli po 9 czerwca podróżny z biletem okresowym będzie chciał mieć gwarancję miejsca siedzącego, będzie mógł zakupić odpłatną rezerwację. Zmiana ta nie dotyczy pociągów Dart oraz Pendolino, w których nadal będzie obowiązek rezerwacji miejsc, czyli pasażer będzie musiał mieć rezerwację miejsca do biletu okresowego. Warto pamiętać, że w pociągach typu Pendolino nie ma możliwości zakupu biletu oraz rezerwacji u konduktora.

Warto pamiętać

W rozkładach jazdy przy pociągach podawana jest ich kategoria oraz dodatkowe informacje w formie ikonek opatrzonych legendą. Litera R w kwadracie oznacza obowiązek posiadania rezerwacji. Sama litera R (bez kwadratu) mówi o możliwości rezerwacji miejsca siedzącego. Oznacza to, że podróżni kupujący bilety jednorazowe otrzymują je już ze wskazaniem miejsca siedzącego, jeśli jest ono dostępne. Jeśli zaś wszystkie miejsca są zajęte podróżny jest informowany o tym, że może nabyć bilet bez wskazania miejsca i odbyć podróż stojąc.

Trasy pojazdów bez obowiązkowej rezerwacji miejsc

Dzięki zniesieniu obowiązkowej rezerwacji miejsc na trasach takich jak m.in. Łódź – Warszawa – Łódź, obsługiwanych również pojazdami typu Flirt, pasażerowie nie spotkają się już m.in. z sytuacją fikcyjnie zajmowanych miejsc. Do 8 czerwca przy zachowaniu obowiązku rezerwacji miejsc w wymienionych pojazdach oraz braku jej odpłatności prowadzić to może do pobierania rezerwacji bez faktycznego odbycia podróży. Co to oznacza w praktyce?

Pasażer, który chciał odbyć podróż np. na pełnej trasie pociągu IC 5122 MAZURY jadącego z Olsztyna Głównego do Łodzi Fabrycznej mógł spotkać się z brakiem dostępności miejsc do rezerwacji ze względu na wykupione miejsce na przykładowym odcinku Warszawa – Skierniewice, mimo że realnie nikt nie zajął tego miejsca. Uniemożliwiało to innym podróżnym skorzystanie z usług przewozowych. Przez takie sytuacje biletu nie można było kupić nie tylko w dłuższej relacji, lecz także w krótszych. Innym przykładem jest sytuacja, gdy pasażer z biletem okresowym na odcinku Warszawa – Żyrardów, którą pokonuje się pociągiem w około 20 min., spóźnił się na jeden pociąg i nie mógł pojechać kolejnym pociągiem typu np. Flirt, w których obowiązywała rezerwacja miejsc, bo wszystkie te miejsca były zajęte. Po zniesieniu obowiązkowej rezerwacji miejsc w wybranych pociągach, będzie to już możliwe i taki pasażer, który nie zakupi rezerwacji miejsca do biletu okresowego, będzie pewien, że odbędzie swoją podróż.

Pojazdy typu Dart oraz Pendolino

Wprowadzane zmiany nie obejmą pojazdów typu Dart oraz Pendolino. Oznacza to, że zostanie w nich zachowana obowiązkowa rezerwacja miejsc. Pociągi EIP łączą Trójmiasto i Warszawę z aglomeracjami południowymi (Krakowem, Katowicami, Wrocławiem, Gliwicami), a także umożliwiają dojazd do takich miast, jak Kołobrzeg, Bielsko-Biała, Rzeszów czy Jelenia Góra. Z kolei pojazdy typu Dart obsługują m.in. trasę Wrocław – Ełk, Wrocław – Warszawa, Lublin – Łódź Fabryczna, Warszawa – Białystok. Stanowią one około 7% z pośród wszystkich pociągów uruchamianych każdej doby przez PKP Intercity. Dla ułatwienia podróżnym rozróżnienia typu pociągu PKP Intercity oznakuje pociągi  ED161 Dart, objęte obowiązkiem rezerwacji miejsc, naklejkami widocznymi na drzwiach zewnętrznych z informacjami o tym obowiązku.

Nowa opłata za rezerwację miejsc do biletów okresowych

Wraz ze zmianami w obowiązku rezerwacji miejsc dla wszystkich pasażerów wprowadzona zostaje także nowa opłata za rezerwację miejsc dla osób korzystających z biletów okresowych. Dotyczy ona m.in. biletów odcinkowych, oferty Multiprzejazd oraz Multiprzejazd max. Od 9 czerwca br. rezerwacja miejsca kosztować będzie 3 zł przy przejazdach pociągami TLK, IC oraz EIC. 

W przypadku, gdy podróżny posiadający bilet okresowy nie będzie chciał zakupić rezerwacji miejsca, może on zająć każde wolne miejsce w pociągu jednak do momentu aż nie pojawi się podróżny, który zakupił bilet z rezerwacją tego miejsca. Fakultatywna rezerwacja miejsca będzie możliwa w pociągach kategorii InterCity zestawionych ze składów zespolonych, czyli Flirt, ED74 i spalinowych zespołach trakcyjnych oraz w pociągach kategorii TLK, IC i EIC, zestawionych ze składów wagonowych. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne zarządzanie miejscami w pociągach szczególnie na krótszych odcinkach. Pasażer będzie mógł kupić rezerwację do biletu okresowego, gdy będzie chciał mieć zagwarantowane miejsce.

Możliwość zwrotu biletu

Pasażerowie, w związku z planowanymi zmianami, będą mieli możliwość zwrotu już posiadanych biletów okresowych bez potrącenia odstępnego i bez uwzględnienia terminów na zwrot przewidzianych w przepisach PKP Intercity. Zasady zwrotu zostały określone na stronie intercity.pl.