PKP Intercity przygotowuje się do dalszego rozwoju oferty dla Podkarpacia

PKP Intercity przygotowuje się do dalszego rozwoju oferty dla Podkarpacia

Długofalowe plany PKP Intercity dla województwa podkarpackiego zakładają uruchamianie m.in. 18 par dziennych pociągów kategorii IC z Przemyśla i Rzeszowa w kierunku Krakowa. Przewoźnik myśli także o przebudowie stacji postojowej.

Przez Kraków do Warszawy dalej ma kursować pociąg EIP obsługiwany przez skład Pendolino. Połączenie ze stolica mają zapewniać także 4 pary dziennych pociągów IC z Rzeszowa przez Lublin, z których 3 mają startować w Zagórzu, oraz 4 pary kursujących w dzień składów kategorii IC z Przemyśla przez Radom.

Pod kątem dalszego rozwoju oferty dla Podkarpacia, PKP Intercity planuje gruntownie przebudować stację postojową Przemyśl Bakończyce. Przedsięwzięcie jest obecnie na etapie tworzenia wielobranżowej dokumentacji projektowej. Celem inwestycji jest podniesienie standardu utrzymania taboru. Dzięki przebudowie zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów, poprawiona zostanie gospodarka wodna obiektu oraz możliwe będzie kompleksowe czyszczenie taboru i przygotowanie do trasy pociągów wyjeżdżających z Przemyśla.

– Inwestycja w stację postojową w Przemyślu będzie dużym krokiem w rozwoju oferty dla Podkarpacia. Znaczenie tej lokalizacji będzie rosnąć wraz z postępem modernizacji linii kolejowych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury oraz sukcesywnym pojawianiem się na torach nowych i zmodernizowanych wagonów. W najbliższych latach siatka połączeń PKP Intercity będzie rozwijać się konsekwentnie, a Przemyśl będzie jednym z ośrodków, które będą mieć do dyspozycji więcej połączeń – mówi Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Planowana inwestycja w stacje postojową w Przemyślu to element realizowanego programu inwestycyjnego spółki. Jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także modernizacja stacji postojowych. Program przewiduje przebudowę 17 bocznic kolejowych w całej Polsce. Do 2030 roku PKP Intercity wyda na unowocześnianie zapleczy technicznych prawie 2,6 mld zł.