PKP Intercity przedłuża termin składania ofert na montaż ETCS w Husarzach

PKP Intercity przedłuża termin składania ofert na montaż ETCS w Husarzach

W czwartek, 7 kwietnia mieliśmy poznać oferty w postępowaniu na montaż systemy ETCS w lokomotywach EU44 PKP Intercity. Na wiosek jednego z wykonawców, termin został przesunięty na koniec września 2022 r.

Kolejny przetarg na dostarczenie, zabudowa, uruchomienie oraz wdrożenie do eksploatacji pokładowych urządzeń ERTMS/ETCS poziomu 1 i 2 z wersją Baseline 3.4.0 lub nowszą wraz z systemem GSM-R na 10 lokomotywach typu SIEMENS ES 64 U4 „Husarz” wraz z usługami utrzymania został ogłoszony 10 grudnia 2021 r.

Pierwotnie oferty nieśliśmy poznać do 12 stycznia 2022 r. jednak z uwagi na panującą sytuacją pandemiczną oraz okres Bożonarodzeniowy zawnioskowano o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14 lutego 2022 r. Ten termin został przesunięty z kolei na dzień 24 marca.

15 marca 2022 r. do przewoźnika wpłynęły trzy pytania techniczne z czego jedno dotyczyło działania samego systemu.

Potencjalny wykonawca przytoczył zakres zamówienia mówiący o tym, że wymagane jest przeprowadzenie niezbędnych badań oraz prób i uzyskanie dokumentów dopuszczających do eksploatacji w Polsce, Czechach, Austrii i Niemczech zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

– Czy należy rozumieć że system ETCS ma działać wyłącznie na terenie Polski i współpracować z SHP a na terenie pozostałych krajów ETCS ma być wyłączony a działać mają wyłącznie narodowe systemy bezpieczeństwa – zapytał wykonawca.

Przewoźnik doprecyzował, że lokomotywy po zabudowie systemu ETCS muszą mieć możliwość eksploatacji we wszystkich krajach, w których posiadają dopuszczenie do eksploatacji (Polska, Niemcy, Czechy, Austria), z włączonym systemem ETCS.

Kilka dni później znowu nastąpiła zmiana terminu składania oferty z 24 marca na dzień 7 kwietnia.  I w tym przypadku nie udało się otworzyć ofert. Na początku kwietnia do PKP Intercity wpłynęło kolejne pytanie dotyczące przesunięcie terminu składania ofert, tym razem do dnia 30 września 2022 r. 

Jak argumentował wykonawca powstały nowe możliwości ewentualnej realizacji zmówienia. Przewoźnik przychylił się do tego wniosku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2022 r., o godzinie 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej PKP Intercity.