PKP Intercity podsumowało dotychczasową pomoc dla obywateli Ukrainy

PKP Intercity podsumowało dotychczasową pomoc dla obywateli Ukrainy

Z nieodpłatnych przejazdów składami PKP Intercity po całej Polsce skorzystało już ponad 300 tys. obywateli Ukrainy.  Aby zapewnić jak największą sprawność przejazdów i umożliwić podróż jak największej liczbie osób, spółka wzmocniła od 24 lutego do 8 marca br. 372 pociągi stałego kursowania łącznie 1114 wagonami.

Od 24 lutego do 8 marca br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 374 pociągi. Wśród nich 216 wzmocnionych pociągów stałego kursowania, 76 dodatkowych pociągów uruchamianych taborem PKP Intercity i 82 pociągi uruchamiane taborem przewoźników regionalnych. Wykorzystanie taboru przewoźników regionalnych koordynuje PKP Intercity.

Pociągi między Polską a Ukrainą cały czas kursują. Wraz z Kolejami Ukraińskimi przewoźnik utrzymuje połączenia kolejowe z Kijowem, Lwowem i Odessą, umożliwiając uchodźcom przyjazd do Polski. Podróżni docierają głównie do stacji w Przemyślu, Chełmie, Hrubieszowie  i Warszawie, gdzie otrzymują niezbędną pomoc, posiłek i informację o dalszej możliwości transportu. Podróżni ze stacji przygranicznych, w porozumieniu z wojewodami, kierowani są głównie w kierunku Krakowa, Katowic, Wrocławia i Warszawy. Widoczne jest stale rosnące zainteresowanie podróżami do Berlina.

Bezpłatnie w kierunku Niemiec

Od 9 marca 2022 r. 4 pary połączeń mają obniżoną kategorię z EIC na IC, co zwiększa liczbę pociągów, którymi obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować w 2. klasie. Zmiana pozwoli także na równomierne rozkładanie potoków pasażerów do Berlina. Obywatele Ukrainy mogą już bezpłatnie korzystać z 9 par połączeń dziennie w kierunku zachodniej granicy. Składy odjeżdżają z Warszawy, Gdyni i Przemyśla przez Kraków. Pociągi umożliwiają również podróż do Niemiec m.in. z Poznania czy Wrocławia.

Obywatele Ukrainy mogą podróżować z Polski do Niemiec w wagonach z miejscami do siedzenia 2. klasy w pociągach:

  • IC nr 37000/56 Wawel;
  • IC nr 57000/58 Gedania;
  • IC nr 60456/456 Nightjet;
  • IC nr 17008/40 Varsovia;
  • IC nr 17000/248 Berolinum;
  • IC nr 17006/44 Spree;
  • IC nr 17004/48 Odra/Oder;
  • IC nr 17002/246 Wisła;
  • IC nr 17040/5940.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Na wszystkich wagonach 2. kl. pociągów kategorii TLK i IC, z których obywatele Ukrainy mogą korzystać bezpłatnie od 26 lutego br., zamieszczone są specjalne oznaczenia w dwóch wersjach językowych. Ponadto komunikaty o bezpłatnych przejazdach obywateli Ukrainy tymi pociągami są wygłaszane na stacjach również w języku ukraińskim. Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie/u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Bieżące informacje dla obywateli Ukrainy i bezpieczne podróże

Od 28 lutego br. działa specjalna infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim. To dedykowany numer dla obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać informacje w ojczystym języku w sprawie rozkładu jazdy PKP Intercity oraz innych tematów pasażerskich. Infolinia jest dostępna przez 7 dni w tygodniu w g. 8.00-20.00: +48 22 473 00 86 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), 800 033 022 (darmowa infolinia dla wszystkich operatorów krajowych). Informacje dostępne są również na stronie internetowej PKP Intercity w dwóch wersjach językowych – polskiej
i ukraińskiej.

Pracownicy PKP Intercity są obecni na dworcach m.in. w Przemyślu, Lublinie czy Warszawie, gdzie koordynują realizację przewozów, kierują potokami podróżnych i dokonują odprawy pasażerów. Wsparciem są także informatorzy mobilni oraz wolontariusze, którzy udzielają uchodźcom niezbędnych informacji również w języku ukraińskim.

Na dworach nad bezpieczeństwem czuwają odpowiednie służby. Także w wybranych pociągach PKP Intercity obecni są funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz Policji.