PKP Intercity podnosi ceny biletów

PKP Intercity podnosi ceny biletów

Od 11 stycznia 2023 r. zacznie obowiązywać nowy cennik biletów. PKP Intercity tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami działalności, wynikającymi przede wszystkim z wyższych cen energii elektrycznej oraz oferty konkurencji.

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wzrost całkowitych kosztów świadczenia usług przez PKP Intercity w 2023 roku jest znacząca zmiana cen energii elektrycznej, która stanowi największy koszt spółki.

W porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 62,18%. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją – na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity.

Należy także zwrócić uwagę na najwyższy od wielu lat poziom inflacji, która za listopad tego roku wyniosła 17,5%, a także stały wzrost stóp procentowych.

Warto przypomnieć, że obecna aktualizacja to zaledwie druga systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014. Najnowsze prognozy Spółki wskazują, że koszt operacyjny w przeliczeniu na pasażera może przekroczyć 40 proc. Należy podkreślić gwałtowny wzrost kosztów energii trakcyjnej, w związku z obserwowaną sytuacją rynkową, który może przekroczyć 100% w skali roku, w konsekwencji modyfikując strukturę kosztów Spółki, zwiększając wagę kosztów energii trakcyjnej.

Co ważne, zmiana cen biletów nie zrekompensuje skutków znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, a jedynie częściowo je złagodzi.

Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych analiz PKP Intercity podnosi ceny bazowe biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów średnio w wysokości:

  • 17,8% dla kategorii EIP;
  • 17,4% dla kategorii EIC;
  •  11,8% dla kategorii TLK/IC.

Cenę przejazdu można obniżyć korzystając z licznych ofert promocyjnych funkcjonujących u przewoźnika.

Bilety odcinkowe, Karty Intercity, oferta Multiprzejazd – zmiany

W ślad za aktualizacją cenników biletów jednorazowych, zaktualizowane zostają także ceny biletów odcinkowych. Te zmienia się średnio o 10%, pozostawiając je na poziomie konkurencyjnym  wobec oferty innych przewoźników kolejowych.

Po raz pierwszy od 2016 roku zmieniają się ceny Kart Intercity, uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach.

Jednocześnie, aby zwiększyć atrakcyjność ofert Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max, PKP Intercity wydłuża okres obowiazywania oferty o kilka godzin, tj .do godz. 24:00 w czwartek. Do tej pory obowiązywała od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek. Niezmiennie będzie umożliwiać dowolną liczbę przejazdów pociągami PKP Intercity w okresie ważności. Jednocześnie zaznaczyć należy, że cena obu ofert pozostaje bez zmian.

Konkurencyjność cenowa PKP Intercity

W 2022 roku z usług PKP Intercity skorzystało według pierwszych danych rekordowe  blisko 59  mln osób. Szczególnie w czasie rosnącej inflacji i rosnących cen paliw, PKP Intercity wyszło naprzeciw potrzebom milionów Polaków chcących podróżować po kraju i wprowadziło ofertę Taniej z Bliskimi, dzięki której przejazd pociągiem w kilka osób stał się bardzo konkurencyjny kosztowo wobec podróży samochodem. Z kolei wprowadzenie dynamicznego systemu zarządzania cenami oraz rozszerzenie w maju ubiegłego roku oferty Promo na wszystkie kategorie pociągów sprawiło, że do sprzedaży trafiły bilety w cenach dużo niższych niż ceny bazowe. Jesień zaś była czasem ogromnej promocji, zachęcającej do podróży koleją po Polsce. PKP Intercity udostępniło pulę 1,2 miliona biletów w cenach promocyjnych w ramach oferty Promo.

Dalszy wzrost komfortu podróżowania

Atrakcyjność oferty PKP Intercity będzie nadal systematycznie rosła wraz z kolejnymi etapami inwestycji w nowoczesny tabor. Strategia rozwoju i inwestycji PKP Intercity z perspektywą do 2030 roku, przewiduje inwestycje w tabor i przyjazne środowisku stacje postojowe na poziomie 27 mld zł, dzięki którym przewoźnik będzie oferować pasażerom wysoki oraz powtarzalny standard podróży. Obecnie spółka ma zakontraktowane umowy o wartości 7 mld zł brutto, co pokazuje jak wiele inwestycji w nowoczesny tabor zostanie jeszcze zrealizowanych.